Tagarchief: n.t. wright

N.T. Wrong komt hervormen

wright-versus-piper

Na lang wachten is het zover: Aanstaande Hervormingsdag zal ’s werelds hoogst aangeschreven nieuwtestamenticus N.T. Wright (beter bekend als N.T. Wrong) Nederland bezoeken.  Uitgerekend op deze dag zal hij hoofdlector zijn op een congres aan de TU Kampen over rechtvaardigmaking . Een onderwerp waar hij volgens velen een controversiële visie op heeft. Dit heeft al heel wat theologisch wapengekletter veroorzaakt, zoals met de welbekende John Piper. Zal er op 31 oktober een soortgelijke confrontatie plaatsvinden in het vrijgemaakte hart van Nederland? Voor 55 euris (30 als student) bent u er getuige van.

Klik hier voor meer informatie en om u in te schrijven