Tagarchief: geloven

Als God bestaat, waarom moet ik dan in hem geloven?

Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat.
Hebreeën 11:6a

Geloven in een god is vaak meer dan het geloven in het bestaan van een opperwezen alleen. Concreet geloven in het bestaan van een god (daarmee bedoel ik dus niet het geloven in het mogelijke bestaan van een god) betekent haast onvermijdelijk ook het nadenken over – en geloven in – hetgeen deze god met zich meebrengt aan levensvisies en mensbeelden, wat hij over zichzelf en jou te zeggen heeft, en welke gevolgen dat weer heeft voor jouw levensweg.

Lees verder Als God bestaat, waarom moet ik dan in hem geloven?

Bekeert u! … oh wacht…

BEKEERT U! … OH WACHT…

Altijd handig, zo’n site met verzamelde geloofstoerustingsfilmpjes om mijn algehele verdorvenheid weer een beetje op te krikken.

Alleen loop ik nu een beetje vast.
Want: moet ik me terstond bekeren…

… of me juist verheugen in het feit dat dat me nog steeds niet lukt?