Tagarchief: christendom

Zwarte dauw: Genemuiden door de ogen van een buitenstaander

Zwarte dauw van Rachel Visscher (2011) lag onlangs op het tafeltje reliromans in mijn bibliotheek. De introductietekst op de achterkant was veelbelovend, dus ging het boek mee naar huis. Maar helaas, wat een tegenvaller. Hoewel Visscher volgens de achterflap nieuwsgierig was naar de geloofsbeleving van de strenge protestanten in de geboortestad van haar vader, trof ik voornamelijk vooringenomenheid aan. Nogal wat beschrijvende bijvoeglijk naamwoorden doen namelijk ongewenst voorwerk voor de onbevangen lezer, en dat begint al op de eerste pagina’s.
Lees verder Zwarte dauw: Genemuiden door de ogen van een buitenstaander

Ongeloofsexperiment bevalt

 

ONGELOOFSEXPERIMENT BEVALT

Ryan BellRyan Bell, voormalig voorganger bij de zevendedagsadventisten keert niet weder. In 2014 heeft hij uitgeprobeerd om een jaar lang als atheïst te leven. Hij hield het publiek uitgebreid op de hoogte via zijn eigen draad op patheos.com. Hij zet zijn experiment definitief voort, beaamt hij in dit interview in de Huffingtonpost. Pastor Brain Chilton heeft er een aardige (ietwat evangelicale) analyse over geschreven. Overigens gaat het niet om een nieuw exotisch verschijnsel. Al in de jaren ’90 deed Lenie van Reijendam-Beek een soortgelijk experiment.

Schets van een leefbaar geloof

Kort geleden schreef ik over mijn afscheid van het geloof en hield ik een pleidooi voor een pragmatische levensinvulling. Een invulling primair gericht op individueel levensgeluk. Vandaag tijd voor wat anders: ik presenteer de contouren van een geloof dat ook ik leefbaar zou vinden. Zogezegd mijn 7 keer 7 bijdrage: Als ik het christendom opnieuw mag vormgegeven, wat neem ik dan mee en wat laat ik achter?

Lees verder Schets van een leefbaar geloof

Christenpaganisme

Beïnvloedden de oude Romeinse, Griekse en Egyptische mythen het vroege christendom? Dat is een vraag waar je hele boeken mee kan vullen. Rudolph Steiner, knotsgekke uitvinder van de antroposofie, deed dat bijvoorbeeld, met als conclusie dat het christendom in werkelijkheid een mysteriegodsdienst is met wortels in het oude paganisme van de mediterane landen, voornamelijk Griekenland. Voor de wetenschappelijke benadering moet je echter bij Jan Bremmer zijn, die erin slaagt een boek te schrijven waarvan de bijlagen de dikte ervan nog even verdubbelen.

Lees verder Christenpaganisme

Ninevé van Rick de Gier: een reliroman vol déjà vus

Terwijl ik dit schrijf, luister ik naar 1999 Revisited van Ponoka, de band van @rick_de_gier. Eigenlijk herinner ik me de jaarwisseling van 1999 op 2000 vooral vanwege de media-aandacht voor de Milennium Bug die nooit kwam. De Gier, naast zanger van Ponoka ook journalist en schrijver, schetst in zijn debuutroman een heel andere beleving van diezelfde jaarwisseling: schijnbaar was er in de evangelische wereld nogal wat vrees en beven over een vermeend Einde der Tijden.

Lees verder Ninevé van Rick de Gier: een reliroman vol déjà vus

Anonieme Christenen

*Advertorial*

Anonieme Christenen. Iedereen heeft er weleens van gehoord en u heeft er vrijwel zeker weleens eens ontmoet, al wist u het niet. Misschien bent u er zelf ook wel één! In dat geval heb ik goed nieuws voor u: In uw woonplaats Utrecht, Amsterdam of Leeuwarden start ook een gespreksgroep voor christenen of mensen die zich afvragen of zij misschien christen zijn. Misschien dus wel voor u!

Lees verder Anonieme Christenen

Massa-extinctie gaande

Er breekt een tijdperk van massale uitsterving aan, waarschuwen religie-wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) in het wetenschappelijke tijdschrift Religion and Sociology. Volgens hun berekeningen zal tussen de 16 en 33 procent van de kerkelijke denominaties voorgoed van de kerkelijke landkaart verdwijnen.

Dat denominaties uitsterven is een vrijwel nieuw fenomeen. In de afgelopen vijfhonderd jaar is het aantal denominaties gestaag gegroeid van twee aan het begin van de zestiende eeuw tot tegen de dertigduizend in 1990, waarna de kentering kwam. De krimp in het aantal denominaties heeft vermoedelijk een natuurlijke oorzaak.

Vooral middelgrote denominaties verdwijnen
Het zijn vooral de middelgrote denominaties die verdwijnen, zoals eerder de synodaal gereformeerden en de hervormden. In de toekomst zullen ook de Nederlands Gereformeerde Kerk, de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt en de Christelijk Gereformeerde Kerk verdwijnen. Belangrijkste oorzaak van deze massa-extinctie is vermoedelijk oecumene, een virus waar deze kerken klaarblijkelijk extra gevoelig voor zijn en waarvan eenmaal opgedaan geen genezing mogelijk is.

Ook kleinere denominaties tieren niet langer zo welig als zij eens deden. Het uitsterven van bepaalde kleinere kerkgenootschapjes wordt vooral veroorzaakt door financieel wanbeleid en ruzies. Medicijnen voor deze agressieve en besmettelijke aandoeningen worden momenteel ontwikkeld, maar zijn nog in een experimenteel stadium. In de begintijd van het christendom stierven verschillende denominaties uit door geweld en machtsmisbruik de kracht van argumenten, maar destijds op veel kleinere schaal dan nu. De verdwijning van bepaalde denominaties heeft grote gevolgen voor andere kerkgenootschappen, waaronder de Enige Ware Kerk.

Vicieuze cirkel
Niemand had gedacht dat het verschuiven van het christelijk zwaartepunt naar het zuidelijk halfrond zulke dramatische consequenties zou hebben. Men denkt bij uitsterving aan het verlies van denominaties. Dat is ook belangrijk, maar er treedt ook een verlies op aan ecosystemen waarin denominaties een belangrijke rol spelen. Daar moet ook aandacht aan worden besteed. Vooral in het noordelijk halfrond dreigen ecosystemen te verdwijnen, terwijl religie juist goed gedijt bij diversiteit en competitie.

Volgens kenners, naast medewerkers van de website Niburu ook Frank Ouweneel, is het allemaal een complot van de zionistische Illuminati, die streeft naar één wereldgodsdienst met de Antichrist aan het hoofd.

Bron

DE route naar een nieuw christendom, de eerste richtingwijzer

7keer7 is een initiatief van een paar bevriende gelovigen. Ze trokken door Nederland om te onderzoeken of het christendom nog toekomst heeft.

Zes avonden lang konden sprekers in volgeboekte zaaltjes zeven minuten lang vertellen wat het christendom achter zich zou moeten laten en wat het christendom zou moeten behouden, waarna er met zeventig deelnemers werd gebrainstormd.

In een kort filmpje worden de conclusies met adviezen uit deze avonden samengevat.

Het zijn er zeven. Omdat de conclusies  en de adviezen nogal stevig uitgevallen zijn verdienen ze stuk voor stuk een eigen draad en we beginnen natuurlijk met de eerste conclusie (tromgeroffel):

“Het geloof is een set ideeën, reuze handig, want dat kun je afvinken. Je bent het hier mee eens en daar mee eens, check check, maar wacht even, je mist er 1, ben je dan nog wel christen?

Het advies is: Stop met geloven!

Jezus zei NIET: onderschrijf dit rijtje denkbeelden maar volg mij. Doe je hoofd met overtuigingen onder je arm en ga volgen! Wees voortaan een leerling, want als je iedereen leerling noemt, ook de experts, kun je niet meer afvinken. Je hebt niet meer de verzameling correcte ideeën in beheer, je weet alleen nog wie je leraar is”……………

Kort samengevat:
Volgens het advies van 7keer7 moeten we  van het denkbeeld af dat we als christen alle correcte ideeën in beheer hebben. We moeten echter nog wel weten wie onze leraar is en deze gaan volgen.

10247424_10203654647834522_6508192979644945187_n

Na het aanhoren van deze eerste conclusie en het advies zak ik gelijk al in een spagaat:

Jezus loopt al bijna tweeduizend jaar lang niet meer lijfelijk tussen de mensen in. Het voortbestaan van Jezus  is dus een denkbeeld. Kennelijk moeten we dus toch een overtuiging laten staan, namelijk, dat Jezus nog onder ons is, misschien ergens ‘in ons hart’ of wat verder weg, in de hemel.

Ben ik soms Jezus?

En dan is er nog een probleem: Hoe herkennen we  Jezus zodat we zeker weten dat we Hem volgen en niet achter allerlei hersenspinsels aangaan?

Ik zou zeggen: stop ook met het denkbeeld dat je Jezus volgt. Of ben ik nu wel heel erg radicaal?

7keer7 Zwolle: onderweg zijn is ook ok

Eergisteren was ik één van de zeventig deelnemers aan 7keer7 Zwolle. Gelukkig was ik er snel bij, toen de ticketverkoop van start ging – de organisatie is overrompeld door het tempo waarmee de kaartjes over de toonbank vliegen. Volgens Reinier Sonneveld, één van de initiatiefnemers, gaat de kaartverkoop in elk geval een stuk rapper dan dat het christendom verandert. Dat loopt namelijk, net als de Lonely Planet onderin je backpack, altijd een paar jaar achter. Zijn opmerking lijkt te veronderstellen dat 7keer7 wil proberen de vaart erin te houden. Helaas had ik allesbehalve een spannende avond in de oude Hanzestad.  Lees verder 7keer7 Zwolle: onderweg zijn is ook ok