Redactiestatuut

Voor berichten op de site hanteren we drie uitgangspunten:

1. De Dwaze Schare is een vrijplaats voor het taboeloze geloofsgesprek. Dat betekent dat we van mening zijn dat álles besproken mag worden en dat auteurs een grote mate van vrijheid hebben in de keuze van onderwerpen en de toonzetting van berichten. Het mag satirisch, kritisch, genuanceerd opiniërend of uitgesproken positief zijn.

2. Elke persoon of organisatie die zich in het openbaar profileert en uitspreekt mag ook becommentarieerd worden. Tegengestelde gezichtspunten helpen immers de vrije meningsvorming. We willen die meningsvorming ondersteunen en hebben nooit het vooropgezette doel om mensen of organisaties te beschadigen.

3. We zijn zo zorgvuldig mogelijk in wat we publiceren. We checken de feiten en linken waar mogelijk naar originele bronnen, zodat lezers kunnen nagaan of wat we schrijven ook klopt. Indien nodig worden berichten ook na publicatie nog aangepast. Ook hechten we er aan dat berichten in goed Nederlands zijn geschreven.

Redactieteam

Het redactieteam van de Dwaze Schare zorgt voor de ontwikkeling van de site, eindredactie, moderatie en operatie van het Twitter-account. Dit team wordt geformeerd en geëvalueerd tijdens een halfjaarlijks concilie, een bijeenkomst van auteurs en actieve reageerders.