Wie we zijn

De Dwaze Schare is in maart 2011 opgericht door de reageerders-community van het bekende gristelijk-satirische weblog Goedgelovig. Het was de eerste internetkerk van Nederland, een plek waar gelovigen, twijfelaars en atheïsten op humorvolle wijze met elkaar in gesprek waren. Tal van (inmiddels overleden) wereldleiders brachten destijds hun felicitaties over en de Dwaze Schare verwierf landelijke bekendheid met het indie-album Twijfelliederen, een alternatief voor de Opwekkingsbundel.

Toen Goedgelovig na 7 mooie jaren stopte, dreigde de Dwaze Schare digitaal dakloos te worden. Na een periode van twijfel, bidden, vasten, schaduwbloggen en wachten op de geest, werd op Tweede Paasdag in grand café Hemels het Concilie van Amersfoort bijeen geroepen. Hier werd een nieuw initiatief voorbereid dat op 12 mei 2014, precies 50 dagen na het afscheid van Goedgelovig, online ging. De Dwaze Schare profileert zich als ‘vrijplaats voor het taboeloze geloofsgesprek’.

Onze identiteit:

De Dwaze Schare is een vrijplaats waar gelovigen, ongelovigen, zoekers en twijfelaars met elkaar in gesprek zijn over levensvragen en wereldbeelden. Zonder taboes, met humor, en kritisch op zijn tijd. Hier voer je een open gesprek, waarvan de uitkomst niet bij voorbaat vaststaat!

De Dwaze Schare is een (online) community met een ‘group blog’ waaraan iedereen kan bijdragen. De berichten op de site kunnen satirisch, kritisch of optimistisch zijn, en zijn bedoeld om het gesprek te voeden.

Daarnaast organiseert de Dwaze Schare regelmatig meet-ups waar je andere dwazen kunt ontmoeten. Iedereen is hier welkom. Soms is er een satirische preek van ds. Pittig of een filosofische overdenking van Bram van Dijk, andere keren een optreden van de Twijfelband, een workshop ‘huppelen in de geest’ of een filmavond. Maar altijd is er een overvloedige voorziening van de inwendige mens, humor en goede gesprekken.

Ons beeldmerk annex mascotte is een zwart schaap dat de wereld door een relativerende oranje bril bekijkt. Hij past niet zo goed in de kudde, denkt zelf na, is spiritueel tegendraads, en graast bij voorkeur in het overgangsgebied tussen kerk en wereld.