jan prins, mattheüs van der steen, werkfstraf

Aanklager Prins veroordeeld – Gezalfde in het nauw

De onvolprezen site Goedgelovig besteedde in het verleden al eens aandacht aan de bizarre hobby van Jan Prins en (mogelijk) enkele van zijn vrienden om een ‘dodenlijst’ op te stellen van christelijke leiders, die volgens de mening van Jan Prins helemaal niet zo christelijk zijn. Maar deze ‘aanklager’ stond afgelopen week zelf voor het hekje, bij de politierechter in Zutphen. Althans, zijn advocate. Want Jan Prins is zelf niet verschenen.

De meesten op de lijst vallen wat mij betreft onder de categorie ‘christengekkie’ en werden mede daarom ook regelmatig door Goedgelovig besproken. Maar geen enkele weldenkende gelovige (geldt waarschijnlijk ook voor de meeste ongelovigen, hoewel ik het van IS niet zeker weet), zal een andersdenkende een enkele reis richting de hel wensen. Zeker niet als de argumenten en criteria niet duidelijk en transparant zijn. Toch meent Jan Prins die criteria wel te weten en heeft op grond daarvan een ‘dodenlijst’ opgesteld.

Die ‘dodenlijst’ is nog steeds online te vinden. Of dat verstandig is na de veroordeling van vorige week is nog maar de vraag. Een van de genoemde mensen op die lijst had een klacht ingediend. En heeft daarmee een juridische procedure tegen Jan Prins was gestart. Niet onterecht, denk ik. Zeker omdat Jan Prins regelmatig deze bekende en gezalfde charismatische leider en zijn medewerkers lastig viel via telefoon en email en hem ook anderszins stalkte. Dat moet je niet doen bij de gezalfde des Heren.

Woensdag 27 mei 2015 deed de rechter in Zutphen uitspraak in de zaak die Mattheüs van der Steen had aangespannen. De rechter veroordeelde Jan Prins tot een werkstraf van honderdtwintig uur en twee maanden cel voorwaardelijk.

De advocate van Prins had vrijspraak gevraagd, omdat volgens haar van stelselmatig belagen geen sprake was: Jan Prins wilde slechts waarschuwen tegen Mattheüs van der Steen, die hij een bedrieger noemde. Ook zou zijn dodenlijst niet letterlijk zijn bedoeld.

De officier van justitie vond dit echter ‘zeer ernstige belaging door een man die nog altijd in zijn recht meent te staan’ en sprak van ‘een geval van godsdienstwaanzin’. (bron: Veluws Dagblad 28 mei 2015)

De eerste van reactie van Jan Prins (of een van zijn ‘denkbeeldige’ vrienden, volgens de officier van justitie) is, om te spreken van een gerechtelijke dwaling. Ik zou zeggen: oordeel zelf.

28 gedachten over “Aanklager Prins veroordeeld – Gezalfde in het nauw”

 1. Onder de hoede van de SGP; CU en het CDA schijnt nog steeds godslastering nog altijd een wetsovertreding te zijn. Jammer dat Piet Heijn Donner dat ooit heeft afgeschaft. Anders was Mattheus van der Steen, onze landspsychopaat en de psychoot uit het Oosten nog niet jarig geweest. Daar dit alleen onder de leiding van de echte Heilige Geest dat dat uitgemaakt kon worden; zien we dus vervolgens, dat zijk toch te grote bastaards zijn geweest om dat toch nog net niet door de Heilige Geest dat te kunnen zien.

  Die Dodenlijst van de Christelijke Leiders doet het hem. Gouden vondst. Blijft er ook in. Dan kunnen de mensen eens zien en voelen wie ze zijn en dat zijn meestal de Chrisetlijke misleiders van Nederland en daar buiten, want Amerika, waarde meeste van dit soort vrienden van Mattheus vandaan komen; zijn allang daar uitgekotst en niemand gelooft hen meer. Dus daar is de aanhang mager en daardoor komen ze ook in Europa terecht.

  [Redactie: Wij staan niet achter deze uitspraak, maar in het kader van de vrijheid van meningsuiting vinden wij het van belang om dit gedeelte van de reactie intact te laten.]

  Nu het laatste nieuws over Jan Prins hebben jullie niet gehoord. Jan Prins is in Hoger Beroep vrijgesproken en nu is Mattheus van der Steen zelf aan de beurt om in verweer te gaan die de aanklager Jan Prins weer gevoerd had tegen hem. De te laste legging is oplichting; afpersing; het hebben van een valse sekte, die een zelfde soort sekte blijkt te zijn als die van David Coresh of de Australische Jezus Christus en zich op die wijze voordoende dat hij de Jezus is en ook in die waanvoorstelling leeft, maar in Zuid Amerika is er ook één. [Redactie: een gedeelte van de reactie is verwijderd omdat deze strijdig is met de huisregels]. Kan snel gaan als het een schriftelijke zaak betreft.

  [Redactie: Wij hebben navraag gedaan bij de Rechtbank Zutphen. Zover zij weten is er geen hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden tegen de beslissing in deze zaak.]

  Nog even dit. Om ketter te zijn moet je tegen het Evangelie van het Koninkrijk zijn. Dat is Jan Prins niet, maar hij is wel tegen het Evangelie van Mattheus van der Steen. Dat is een evangelie van die ketter Van der Steen en dus mogen daar dus wel grappen over gemaakt immers bij Christus in de Hemel vinden we hem toch niet. Immers daar heeft hij een veel te valse leer voor. Maar goed waren het niet de Farizeeërs die de apostelen en de discipelen van de Heer Jezus Christus aan het kruis joegen of in het gevang zette. Nou de geschiedenis herhaalt zich en daar stak Paulus in 1.Cor. 6:1-10 een stokje voor. Het ging meer om het ego van Vander Steen als een eenheid die van Christus afkomt, maar goed we ziend at soort schijn apostelen van Christus wel vaker. Van der Steen is de landspsychopaat met een valse leer en diegene die een valse leer hebben die zitten onder de wet en zullen anderen altijd met de wet betichten. Daarom dat ik mijn Heer en Heiland Jezus Christus zo dankbaar ben [Redactie: een gedeelte van de reactie is verwijderd omdat deze strijdig is met de huisregels]. Ik ben God dankbaar [Redactie: een gedeelte van de reactie is verwijderd omdat deze strijdig is met de huisregels]. Dat wat hij bij Jan Prins gedaan heeft; haat ik hem. [Redactie: een gedeelte van de reactie is verwijderd omdat deze strijdig is met de huisregels] Heerlijk.

 2. @’Diederik Verbeek’
  Bedreigingen zijn op deze website niet welkom en daarnaast ook wettelijk verboden. Je staat voorlopig onder moderatie, reacties worden niet eerder geplaatst dan dat wij ze hebben goedgekeurd. We gaan er vanuit dat je je voortaan zult gedragen.

 3. @Diederik Verbeek: gefeliciteerd met de vrijspraak!
  Heb je de tekst van de uitspraak beschikbaar? Ben ik wel benieuwd naar.

 4. Dan is de redactie ook huichelachtig door deze site taboeloos te noemen, maar wel censuur op de mensen te leggen. Je kan wel zien wat v oor een stel huichelaars de redactie is en de mensen die hier komen.

 5. @’Diederik Verbeek’
  Mocht het je niet helder zijn: De huisregels, hier te vinden, gelden ook voor jou. Dat hoef je niet leuk te vinden, het is zo en als je je er niet aan houdt, dan kom je in de moderatie. Als je dat laster, smaad en godslastering vindt, dan hebben wij daar niets op tegen. Je dwingt ons op die manier wel om je erom uit te lachen.

 6. Een heel vreemde ervaring: het een fractie van een seconde voelen van sympathie voor ‘onze’ Mattie!

 7. Daar dit alleen onder de leiding van de echte Heilige Geest dat dat uitgemaakt kon worden; zien we dus vervolgens, dat zijk toch te grote bastaards zijn geweest om dat toch nog net niet door de Heilige Geest dat te kunnen zien.

  Ah… jaja… hm… oh.. eh… ja… nee… okéé… 😕

 8. Oh hehe… pffieuw…. gelukkig!

  Even een bericht. Dit is geen letterlijke dodenlijst. Hier word niemand in letterlijke zin vermoord, maar zij staan duidelijk niet in het Boek des Levens, zodat ze zalig kunnen worden in Christus, want dat hebben ze verzaakt, maar ze staan bij de God van de Heere Jezus Christus op de dodenlijst, omdat ze een andere leer prediken dan de leer van Christus en daardoor hun eeuwig leven mislopen. Mochten deze mensen tot inkeer komen, worden ze gelijk van de lijst afgehaald. Dit na toetsing van ons natuurlijk.

  http://falseteachers777.com/dodenlijst-christelijke-leiders/

  Wacht even. Dus al die valse leernichten staan bij de God van de Heere Jezus Christus op diens dodenlijst, maar als Hij ze er weer af wil halen laat ‘ie dat eerst even toetsen door Jan en zijn vrinden? 🙂

 9. Vandaag een lekker dagje in de zon,
  Ontstaat hier een partij herrie…

 10. Kan Diederik geen gastcolumnist worden? Een beetje reuring in de tent kan geen kwaad dunkt me. Hij heeft alleen een beetje problemen met de spellingscontrole..

 11. En als ik die tekst even door de spellingscontrole haal dan lees ik:

  Ik zal de redactie ook alvast maar even op de dodenlijst van de christelijke leiders laten plaatsen, zoals we dat ook bij Goedgelovig gedaan hebben. Verder laat ik me nergens door limiteren. Verder zullen we op onze website voor dit soort huichelaars waar de individuen van deze redactie uit bestaan aanklagen wegens laster; valse weergave van feiten en wegens smaad en godslastering. Ik ben mijn Heer en Heiland Jezus Christus toch echt dankbaar zulke verdorven zwijnen als deze redactie niet meer tegen te komen in Gods Koninkrijk!!

  Dit is toch marketing-technisch een gouden kans? Zo genereer je publiciteit (christelijk weblog met de dood bedreigd) en extra bezoek! En uit geloofsoogpunt bereiken we gelijk de martelarenstatus! Beter kan toch niet?
  Shabba!

 12. @Bokkepoot:

  Dus al die valse leernichten staan bij de God van de Heere Jezus Christus op diens dodenlijst, maar als Hij ze er weer af wil halen laat ‘ie dat eerst even toetsen door Jan en zijn vrinden? 🙂

  LOL 🙂

 13. @Diederik: Misschien hanteert de moderator ook wel een andere definitie van het woord ‘gesprek’ dan jij. De enige waar jij mee in gesprek lijkt, is de God van de Heere Jezus, de rest vertel je alleen de uitkomst van die gesprekken (kun je ook eens de positieve dingen uit die gesprekken kunnen noemen, zoals “Niemand op de aarde is als mijn vriend Jan”? Dat maakt het wat meer in evenwicht).

 14. Mattheus van der Steen is een groot tumor uit de brein van Satan zelf en samen met zijn vrouw gaan ze naar een hele speciale afdeling van de hel. Met de Bijbel in de hand. We gunnen hem ook echt die plek. Hij heeft er ook heel hard voor gewerkt.

  Laten we hem een ”In Memoriam” geven. Ook voor zijn vrouw, die nog smeriger is dan welke hoer die in Amsterdam achter de ramen of in een bordeel zit. Nu zit zij bij TRIN ook in een bordeel. Mattheus is de pooier; de staf zijn de hoeren en zijn vrouw is de hoerenmadam. Amen.

  http://falseteachers777.com/2015/06/04/hoger-beroep-en-aangifte-voor-landspsychopaat-mattheus-van-der-steen/

  Goede bekomst.

 15. Als je er over na gaat denken kun je alleen maar concluderen: dit is ziek, heel erg ziek! Tijd om enige barmhartige te tonen, en er niet meer op in te gaan, zodat deze persoon er niet nog meer dwaasheden uit gaat kramen, en niet nog meer zondigt!

 16. Ik denk dat deze meneer alleen met een exorcist geholpen is. Misschien dat Mattie een goede kent?

 17. Wilfred,

  dat klinkt beter dan een rechtzaak beginnen. Ben wel bang dat er nog wat meer aan de vertrouwensband moet worden gewerkt.

 18. @Ettje

  Je hebt gelijk. Aan de andere kant: deze meneer of deze meneren zijn hier al jaren mee bezig, en ik heb niet de indruk dat wel / niet / positief / negatief / of op welke wijze dan ook erop in gaan daar verder veel aan zal veranderen. Niet via deze weg in elk geval.

  Maar dat deze meneer niet helemaal fris in zijn vel zit lijkt me wel een redelijke veronderstelling ja.

 19. @Jan: Ja, ik denk dat Mattie het beter niet zelf kan doen. 😉

 20. @Jan: Ik kan ik 1Henoch vast wel wat namen van engelen vinden die hier weg mee weten. Geheid succes. Oeroud.

Reacties zijn gesloten.