toledot yeshu

De sage van Jezus (3)

Toen de eerdere gebeurtenissen bekend werden in Jeruzalem, besloot het Sanhedrin om Jezus gevangen te nemen. Hij stuurde boodschappers, Annanuï en Achazia, die zich voordeden als discipelen en hem een uitnodiging gaven van de leiders in Jeruzalem. Jezus ging akkoord, op voorwaarde dat het Sanhedrin hem zou ontvangen als heer. Hij vertrok richting Jeruzalem en kocht in Nob een ezel, waarop hij Jeruzalem in reed. Zo vervulde hij de profetie van Zacharia.

De wijzen grepen Jezus en brachten hem gebonden voor koningin Helene. Daar beschuldigden ze hem ervan een tovenaar te zijn en een ophitser van allen. Jezus reageerde: “Lang geleden profeteerden de profeten mijn komst: ‘Er zal een twijgje groeien uit de stam van Isaï’, dat ben ik, maar over de wijzen zeggen de schriften: ‘Gezegend is de man die niet in de raad van goddelozen wandelt’.

Koningin Helene vroeg de wijzen: “Staat wat hij zegt inderdaad in de Tora?” Ze antwoordden: “Het staat in onze Tora, maar het is niet toe te passen op hem, want de schriften zeggen: ‘De profeet die beweert een woord in mijn naam te spreken dat ik hem niet gesproken heb of die spreekt in de naam van andere goden, die profeet zal sterven.’ Hij heeft niet aan de voorwaarden voor de messias voldaan.”

Toen sprak Jezus: “Mevrouw, ik ben de messias en ik wek de doden op.” Een lijk werd binnengebracht, hij sprak de onnoembare naam uit en het lichaam kwam tot leven. De koningin was sterk geraakt en zei: “Dit is een waar teken.” Ze sprak de wijzen bestraffend toe en zond hen vernederd weg. Het aantal volgers van Jezus nam sterk toe en er was grote onrust in Israël.

Lees alle verhalen hier terug.

Eén gedachte over “De sage van Jezus (3)”

Reacties zijn gesloten.