Maak je eigen getuigenisporno

De telefoon stond bij @EOnazorg roodgloeiend, vele mensen huilden tranen met tuiten toen zij de dodelijk dramatische getuigenisporno van eerder deze week lazen. Zelf heb ik ook de nodige tranen geplengd. Samen met de EO zoekt de Dwaze Schare nu naar manieren om dit leed voor de toekomst te voorkomen.

Samen met onze meest betrouwbare internetonderzoekers wisten wij de zeer bekende evangelischgetuigenisgenerator uit de meest afgesloten archieven van het internet op te vissen. In een zeer grijs verleden gaf alleen de satanische haatsite Goedgelovig hier aandacht aan, maar inmiddels is wel duidelijk dat deze generator vele malen onschuldiger is dan de getuigenisporno zoals dat onze redactieburelen nu overspoelt.

Speciaal voor de twijfelende lezers alhier heb ik ook mijn eigen getuigenis opgeschreven. Goedgekeurd door de allerhoogste:

Het gebeurde in 2015. Een gebeurtenis toen gaf een een totaal nieuwe kijk op mijn leven. Mijn jeugd bracht ik door in Afrika. Mijn opvoeding was tradioneel en ik had weinig vrienden die mij echt kenden en thuis voelde ik me ook niet begrepen.

Op een dag gebeurde er iets verschrikkelijks: De Spiritualy dead.

Dat veranderde alles. Hoewel ik 19 was, besloot ik in New life te gaan wonen. Dat ging even goed, maar al snel viel ik voor de verleidingen van doubt en overmatig verkeerde weg kiezen.

Ook raakte ik geestelijk in de war door een plotselinge fascinatie voor abortus.

Langzamerhand raakte ik aan lager wal. Ik verloor mijn grip op mijn leventje toen de doubt te belangrijk voor me werd. De onzichtbare machten van de duisternis bleken heel reëel. Voortdurend werd ik opgejaagd en gekweld door de ijskoude greep van de duisternis.

Ik haatte mezelf en dacht dat God mij ook zou haten omdat ik zo’n mislukkeling was. In die uitzichtloze toestand kwam ik tijdens Heavenly Grace Conference Tijs van den Brink tegen.

Hij zag hoe ik mijn leven leidde en begon voor mij te bidden. Ik moest verschrikkelijk huilen en ik schaamde mij diep dat mijn leven zo’n puinhoop was. Er straalde zo’n enorme liefde van Jezus uit. Zoiets had ik nog nooit ervaren.

Plotseling gebeurde het: Gods Grace. Sinds die dag heb ik geen doubt meer gehad en had ik opeens geen behoefte meer aan verkeerde weg kiezen.

God heeft mijn leven volkomen veranderd. Mijn hart is nu vervuld met liefde voor God en mijn medemensen. En nu laat ik me alleen nog leiden door 1 petrus 3:4.