Tips voor christelijke studenten

Christelijke studenten kunnen nauwelijks aangeven wat het evangelie concreet voor het hier en nu betekent. Van de studenten die aan recent onderzoek meededen, geeft 64 procent aan dat het goede nieuws zelf ‘onlogisch, onbegrijpelijk en niet strokend met de werkelijkheid’ is (volledige rapport HIER).

Lees verder Tips voor christelijke studenten

Doei iedereen, hoi regenboogmensen

Vrij algemene trend in kerken, bijvoorbeeld de PKN, is dat de leden van de kerk conservatiever zijn dan de ambtsdragers. De heeft bijvoorbeeld te maken met studieniveau: hogeropgeleiden zijn vaak progressiever dan lageropgeleiden. Die kloof wordt door ambtsdragers weleens verwenst en in Finland heeft men de ideale oplossing gevonden: Het leiderschap van de kerk loopt zo mijlenver voor de troepen uit, dat de conservatieven vanzelf vertrekken.

Lees verder Doei iedereen, hoi regenboogmensen

Christenpaganisme

Beïnvloedden de oude Romeinse, Griekse en Egyptische mythen het vroege christendom? Dat is een vraag waar je hele boeken mee kan vullen. Rudolph Steiner, knotsgekke uitvinder van de antroposofie, deed dat bijvoorbeeld, met als conclusie dat het christendom in werkelijkheid een mysteriegodsdienst is met wortels in het oude paganisme van de mediterane landen, voornamelijk Griekenland. Voor de wetenschappelijke benadering moet je echter bij Jan Bremmer zijn, die erin slaagt een boek te schrijven waarvan de bijlagen de dikte ervan nog even verdubbelen.

Lees verder Christenpaganisme

Eigen schuld, dikke bult. Met je schizofrenie

Een ziedende lezer in de mailbox. Niet op de redactie van de Dwaze Schare, benadrukt hij, nee, op David Sörensen (niet dat daar reden voor is, voor boosheid op de redactie van de Dwaze Schare). Nu kennen we David Sörensen als een plezierige en aimabele bedelaar evangelist (die soms best verstandige dingen zegt) en bij ons weten ligt de man samen met zijn vrouw Renate op het strand van Florida te genieten van zijn tweejarige winterslaap. Toch maar even kijken wat er aan de hand is.

Lees verder Eigen schuld, dikke bult. Met je schizofrenie

Ninevé van Rick de Gier: een reliroman vol déjà vus

Terwijl ik dit schrijf, luister ik naar 1999 Revisited van Ponoka, de band van @rick_de_gier. Eigenlijk herinner ik me de jaarwisseling van 1999 op 2000 vooral vanwege de media-aandacht voor de Milennium Bug die nooit kwam. De Gier, naast zanger van Ponoka ook journalist en schrijver, schetst in zijn debuutroman een heel andere beleving van diezelfde jaarwisseling: schijnbaar was er in de evangelische wereld nogal wat vrees en beven over een vermeend Einde der Tijden.

Lees verder Ninevé van Rick de Gier: een reliroman vol déjà vus

Honger maar naar goddeloosheid, christenen!

Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen niets heilig achten. Het genot zullen ze meer liefhebben dan God. Keer je af van zulke mensen! Ze zullen eten maar niet verzadigd raken, overspel plegen maar zich niet voortplanten. Want ze hebben de HEER verlaten en vereren nu ontucht en wijn, waardoor het verstand beneveld raakt. In hun godshuis hebben zij de HEER verdrongen door voedsel dat niet vervult. Ze drinken en eten en zeggen: Laten we God vergeten. Vette varkens in de modder zijn ze, honden die terugkeren naar het eigen braaksel.

Lees verder Honger maar naar goddeloosheid, christenen!