mcmass, grap

Honger maar naar goddeloosheid, christenen!

Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen niets heilig achten. Het genot zullen ze meer liefhebben dan God. Keer je af van zulke mensen! Ze zullen eten maar niet verzadigd raken, overspel plegen maar zich niet voortplanten. Want ze hebben de HEER verlaten en vereren nu ontucht en wijn, waardoor het verstand beneveld raakt. In hun godshuis hebben zij de HEER verdrongen door voedsel dat niet vervult. Ze drinken en eten en zeggen: Laten we God vergeten. Vette varkens in de modder zijn ze, honden die terugkeren naar het eigen braaksel.

Zulke mensen dienen niet onze Heer, Christus, maar hun eigen buik, en door hun zalvende en zegenende woordkramerij misleiden zij de harten van de argelozen. Terecht zegt jullie eigen heilige boek over jullie: “Jullie zijn onverbeterlijke leugenaars, gemene beesten, vadsige vreters!” Want jullie veranderen het recht in alsem en vertrappen de gerechtigheid.

Daarom: Vervloekt is de oogst die je binnenhaalt en het deeg dat je kneedt. Je hebt al genoeg tijd verspild aan allerlei zaken waarin de ongelovigen plezier hebben: losbandigheid, wellust, dronkenschap, bras- en slemppartijen en verwerpelijke afgodendienst. Weet dat de dagen komen – spreekt God, de HEER – dat ik jullie zal laten hongeren. Het zal geen honger zijn naar brood of dorst naar water, maar honger naar de woorden van de HEER. Jullie zullen de woorden van de HEER zoeken, maar jullie zullen ze niet vinden. Om in de gunst van de mensen te staan, aanbidden jullie het voedsel, jullie verwerpen jullie God om wangedrag.

Deze mensen, redeloze dieren, zijn van nature bestemd om gevangen en gedood te worden, ze lasteren wat ze niet eens kennen. Ze zullen aan hun eigen verderfelijke gedrag ten onder gaan. Ze genieten ervan om zich op klaarlichte dag volledig te laten gaan. En wanneer ze samen met u aan een feestmaal deelnemen, zijn ze een schandvlek voor uw gezelschap, omdat ze zwelgen in hun bedrieglijk genot. Vervloekt zijn ze! Op hen is het spreekwoord ‘Een hond keert terug naar zijn eigen braaksel’ volledig van toepassing, of ‘Een gewassen zeug rolt al snel weer door de modder.’ Laat hen boeten, God!

Laat hen stikken in hun eigen zelfvoldaanheid en omkomen door hun eigen gulzigheid. Laat hun darmen barsten tot bloed en braaksel gemengd door de keel naar buiten komen. Laat het brood van de goddeloosheid bitter worden in hun magen, zodat zij verzadigd worden met pijn en met de zonde waarnaar zij hongeren. Wee hun, hun god is hun buik en hun eer is schaamteloosheid. Zij ploegen wetteloosheid en oogsten onrechtvaardigheid.

Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Maar waar vinden we nog zulke mensen? Niet hier, in ieder geval. Nou ja, ieder die beweert dat het christendom zonder frietjes en hamburgers onvoldoende aantrekkelijk is voor moderne doelgroepen, dwaalt. Of maakt een grapje.

 

Bijbelteksten komen uit de NBV, behalve die ene die uit de Naardense Bijbelvertaling komt.

8 gedachten over “Honger maar naar goddeloosheid, christenen!”

 1. Mc-Donalds in de kerk… Ook symbolisch gezien onhandig gekozen. Een volle buik voor eventjes.

  Die tekst zou ook in het handboek:oordelen kunnen of in de Koran. Hoewel de Koran is wat specifieker.

 2. Ah, nou snap ik het! Wij aten vanavond in ons godshuis Chinees. En eenmaal thuis had ik alweer trek! 🙂

 3. Mooie collage van Bijbelteksten, maar met McDonald’s heeft niet niet zoveel te maken. De teksten gaan meer over het gedrag van mensen dan over wat ze eten. En, inderdaad, dat gedrag is van alle tijden en van alle plaatsen. Ik miste nog het boekje uit Openbaring dat Johannes moest opeten, dat boekje dat in eerste instantie heel goed smaakte maar waar Johannes vervolgens kotsberoerd van werd. Dat ‘kotsberoerd’ is mijn interpretatie van de tekst, hoor, maar die interpretatie is niet zonder reden. Want moest de profeet Ezechiël ook al niet zo’n boekje opeten? Die boekrol stond vol gehuil en gejammer. Ik denk dat Johannes ook zo’n soort boekrol moest opeten. Dat hij daar beroerd van werd, dat is nogal logisch. Tja, ’t is nog maar Openbaring 10, niet waar? en er gaat nog een hoop ellende volgen in dat boek Openbaring.

  Is dat ook heilzaam gejammer? Ik denk dat veel mensen dat zo niet zullen ervaren. Tenminste, het geklaag en gevloek over Gods bestuur van onze wereld is niet van de lucht. De Prediker vond in ieder geval van wel, want hij schreef: ‘Het is beter dat je naar een huis vol rouw gaat dan naar een huis vol feestrumoer, want in een huis vol rouw eindigt iedereen. Dat neme ieder mens zijn leven lang ter harte. Je kunt beter droevig zijn dan vrolijk, want bij een droevig gezicht maakt het hart het goed. De gedachten van de wijze zijn graag in een huis vol rouw, die van de dwaas in een huis vol plezier.’

  Voor de meeste mensen geldt: Welkom bij McDonald’s.

 4. De Kerk wil niet dat zij wordt geassocieerd met McMass. Zij verklaart dat voor een rechtschapen mens de hostie genoeg voeding is tijdens de mis. “Er bestaat wel een heilige Donald, namelijk: Sint Donald van Ogilvy. Dat is nu een voorbeeld waar wij ons veel beter mee kunnen identificeren.”, zegt de woordvoerder.

  Hier volgt een kleine samenvatting over Sint Donald van Ogilvy (± achtste eeuw):

  Donald van Ogilvy gaat met zijn gezinnetje gezellig eten bij de Mac. Nadat Donalds vrouw in zijn happy meal speeltje stikt, krijgt Donald een openbaring: “Het eten van smakeloze burgers en het drinken van waterige cola werkt als een afrodisiacum. Zijn negen dochters zullen zich te buiten gaan aan allerlei zinnenprikkelende uitspattingen.”

  Donald moet er niet aan denken dat zijn maagdelijke meisjes het net zo fijn krijgen als hij het zelf heeft gehad. Hij bouwt een grote muur om zijn erf en sluit zijn dochters op. Met de blote handen moeten de jonge dames het land bewerken. Eén keer per dag krijgen ze wat water en brood.

  Maandelijks komt de bisschop controleren of de negen deernen hun kuisheid niet hebben verloren. Stiekem neemt de geestelijke dan een happy meal voor de meisjes mee. De koning van Schotland komt eveneens regelmatig bij de grietjes en presenteert dan zijn omvangrijke geschenk.

  Na Donalds dood verklaart de Kerk hem heilig voor zijn uitzonderlijke prestatie. Als de deugdzame dochters sterven, worden ze begraven aan de voet van een dikke eik. Er ontstaat een geliefd bedevaartsoord.

  De Negen Heilige Maagden worden zelfs na hun heengaan nog lastiggevallen door eikels.

 5. @ Sueigilera:
  Grappig om te lezen hoe mensen alle eeuwen door problemen hebben gehad met seksualiteit. Dat komt vermoedelijk door de Heilige Maagd (altijd Maagd gebleven), door Paulus’ opvatting dat de ongehuwde staat verkieslijker is dan de gehuwde (tenzij …) en natuurlijk door de Bruid van Christus, bruid zonder vlek of rimpel, uit Openbaring. En zo zijn we seksualiteit als iets verwerpelijks gaan zien, als een werkelijkheid die strijd met en hoogdravend ideaal. Die gedachte is volstrekt belachelijk en theologisch volstrekt onhoudbaar.
  Gelukkig hebben we Guido Gezelle nog die schrijft:

  Mij spreekt de blomme een tale,
  mij is het kruid beleefd,
  mij groet het altemale,
  dat God geschapen heeft !

  En dat geldt ook voor seks.

  Maar wellicht was Paulus toch niet zo wereldvreemd toen hij aan Timoteüs schreef:
  Alles wat God geschapen heeft is goed. Niets hoeft te worden verworpen als het onder dank wordt aangenomen, want het is geheiligd door het woord van God en door het gebed.

  En dat geldt ook voor McDonald’s. Daar zullen nog een paar mensen op moeten kauwen, zo vrees ik. McDonald’s geheiligd door het woord van God en door het gebed? Hmm …

  Tja, die hoogdravende idealen van ons en die (in onze ogen) o zo banale werkelijkheid. Kan banaliteit ook geheiligd worden? Ik denk het wel want: Het Woord is vlees geworden. Trouwens, ook een leuke tekst in relatie tot McDonald’s.

 6. Seksualiteit was in de middeleeuwen heel wat minder taboe als bij de chaggie protestanten.

Reacties zijn gesloten.