Gij zult soms doden

Een vrouw een vrouw, een woord een woord. Lilian Janse heeft geen spijt van haar uitlatingen in dagblad Trouw. Integendeel: het eerste vrouwelijk gemeenteraadslid binnen de Staatkundig Gereformeerde Partij zou er zelfs niet voor terugdeinzen persoonlijk de daad bij haar woorden te voegen. “Het klinkt misschien hard, maar ik geloof dat ik – zolang ik het vreselijke lot van zijn slachtoffers maar in gedachten houd – zelf de beul zou kunnen zijn.”

Lilian Janse is vóór herinvoering van de doodstraf. “We mogen, volgens de Bijbel,  besluiten om een einde te maken aan het leven van een moordenaar of een verkrachter. Van mij mag de doodstraf weer worden ingevoerd. Ja, ook zíjn leven is van God gegeven, maar iemand die zulke gruwelijke dingen doet, heeft al zijn rechten verspeeld.”

Op papier is het standpunt van Janse niet echt bijzonder te noemen. Herinvoering van de doodstraf is immers sinds jaar en dag één van de standaard uitgangspunten van de SGP. Toch bereikten haar uitspraken nog aardig wat nieuwsbronnen.

Wellicht speelt hierin mee dat Lilian Janse de eerste vrouwelijke SGP-lijsttrekker is. Niet alleen wordt alles wat ze zegt op een goudschaaltje gewogen; ook mag je met enige zekerheid aannemen dat de gemiddelde Nederlander bij deze Vlissingse huisvrouw niet meteen het beeld van een gecertificeerde beul voor zich heeft. Maar alle vooroordelen ten spijt: Lilian staat haar mannetje. “Als je voor de doodstraf bent, is het hypocriet als je de uitvoering dan niet zelf wilt doen.”

Natuurlijk blijft Janse onder alle omstandigheden een echte SGP-vrouw. Soberheid voor alles. “Ik denk dan aan een schot ofzo, in de beslotenheid van de gevangenis, want het moet geen show worden.”

22 gedachten over “Gij zult soms doden”

 1. Lilian Janse is vóór herinvoering van de doodstraf. “We mogen, volgens de Bijbel, besluiten om een einde te maken aan het leven van een moordenaar of een verkrachter. Van mij mag de doodstraf weer worden ingevoerd. Ja, ook zíjn leven is van God gegeven, maar iemand die zulke gruwelijke dingen doet, heeft al zijn rechten verspeeld.”

  Op papier is het standpunt van Janse niet echt bijzonder te noemen.

  Toch vind ik het standpunt wél bijzonder, want het officiële standpunt van de SGP is namelijk dat de doodstraf wel zou mogen worden toegepast op moordenaars, maar niet op verkrachters.

  De visie van de SGP op de doodstraf berust op wat de Bijbel zegt over de roeping, die de overheid heeft tot herstel van het geschonden recht. De mens is geschapen naar het beeld van God. Vanuit dit vertrekpunt – de hoge waardigheid van de mens als beelddrager van God – volgt dat de overheid (rechter) gerechtigd is om bij ernstige levensdelicten de doodstraf toe te passen.

  http://www.sgp.nl/Standpunten/Standpunten?letter=D&standid=59

  De SGP wordt dus “rechts ingehaald” door Lilian Janse. 🙂

 2. @Maf: Dat is inderdaad opmerkelijk. De SGP wil volgens haar partijprogramma dus blijkbaar alleen terugvallen op het Noachitisch uitgangspunt (Genesis 9:6). Als we net als mevrouw Janse uit zouden gaan van de joodse wet, dan is het slaan of vervloeken van je ouders ook reden voor de doodstraf!

  Ex. 21: 12 e.v.

  Hiermee wordt maar weer duidelijk aangetoond dat het uitleggen van de bijbel een taak is die aan de man moet worden overgelaten! 🙂

 3. @maf

  Je hebt gelijk.

  Maar best vreemd toch: “bij ernstige levensdelicten.”
  Wanneer is een ‘levensdelict’ (moord, doodslag of dood door schuld) niet ernstig?

  En ik ben niet zo bijbelvast (nooit geweest ook) maar in de bijbel staat er toch geen aparte doodstraf op moord?

 4. @Wilfred

  Hiermee wordt maar weer duidelijk aangetoond dat het uitleggen van de bijbel een taak is die aan de man moet worden overgelaten! 🙂

  Ik zat me tijdens het schrijven van het bericht al af te vragen hoe dicht dit nu haar positie als ‘eerste vrouw’ binnen de SGP raakt. Mág ze als vrouw ook als vrouw re(a)geren, of moet ze juist bewijzen dat ze hierin haar mannetje kan staan? Als ze haar bijbelse rol als vrouw inneemt, denk ik dat ze het lossen van het schot best aan iemand anders over zou mogen laten. Maar daarmee zou ze tevens aantonen dat ze als mederegeerder niet dezelfde positie inneemt als de kerels om haar heen.

  Ik kan me eigenlijk wel voorstellen dat dit soort vraagstukken best een dilemma voor haar kunnen zijn.

 5. Volgens Feike ter Velde moet mevrouw Janse zich bekeren en haar Bijbel beter leren begrijpen:

  Treurig, mevrouw Janse. U moet zich hiervan bekeren en de God van ontferming en genade leren kennen die ons in de Bijbel wordt geopenbaard. Denkt u eens aan al die vonnissen over moordenaars die dat het achteraf niet bleken te zijn, zoals b.v. de twee van Putten! Ze zouden onder uw slagzwaard al zijn onthoofd. Nu zijn ze vrij en onschuldig. Het is vreemd dat mensen uit de rechterflank van de Gereformeerde gezindte zo hard en onmenselijk kunnen denken [en doen?]. Ik ben daar nog niet uit.

  http://www.cip.nl/artikel/44747/Lilian-Janse:-Ik-zou-de-doodstraf-kunnen-uitvoeren

  Na alle onthoofdingsvideo’s van de afgelopen weken is het begrijpelijk dat Feike een beetje van slag is, maar Lilian Janse doet waarschijnlijk weinig met zwaarden. Hooguit is ze lid van de plaatselijke schietvereniging.

  Maar goed, ik denk dat er wel meer mensen blij zijn dat Janse voorlopig nog geen minister-president is. #luciadeberk

 6. Beste mw Lilian Janse,

  Als ik het interview zo lees, ga ik bijna verlangen naar uw mannenbroeders die vrouwen zo lang uit hun midden geweerd hebben. Want hoe komt u erbij om alleen de doodstraf te eisen bij verkrachtingen en ernstige delicten? Waarom ook niet bij:
  – mensen die hun geloof verliezen,
  – de hondenpoep van hun hond niet opruimen zodat kleine kinderen in hun uitwerpselen moeten delen,
  – mensen die harder rijden dan de toegestane snelheid,
  – mannenbroeders die vrouwen niet toelaten in hun splinterfractie,
  – dominees die langer dan 20 minuten preken,
  – Priesters en bisschoppen die Roomser dan de paus zijn
  – zondaren in het algemeen
  – en mensen die een doodstraf voor medemensen bepleiten?

  Van de iron first lady van de SGP zou je toch meer zware straffen eisen. En natuurlijk aansluitend vrijspraak uitspreken op grond van het dogma van de verzoening door voldoening. Als u noch het een, noch het ander doet, is dit een kwestie vsn lauw, warm noch koud.

 7. Ik heb enorme sympathie voor mevr Janse. Ze is kritisch naar haar eigen achterban, maar blijft er toch bij – iets wat ik niet kon. Respect.

 8. @Bokkepoot

  Maar goed, ik denk dat er wel meer mensen blij zijn dat Janse voorlopig nog geen minister-president is. #luciadeberk

  Inderdaad, ook de film gezien?

 9. Die domme vrouw is natuurlijk met voorbedachte rade naar voren geschoven door de SGP, zodat ze kunnen zeggen : zie je wel dat het niet werkt 🙂

 10. @rob: dom? zomaar in je eentje “verkrachtingen” als doodstraf-waardig in het SGP partijprogramma krijgen zou een hele prestatie zijn.

  Zéker als er ook nog de woorden “buiten én binnen het huwelijk” achter zouden komen. 😉 🙂

 11. @rob

  Inderdaad, ook de film gezien?

  Nee, wel het verhaal eromheen gevolgd.

  Die domme vrouw is natuurlijk met voorbedachte rade naar voren geschoven door de SGP, zodat ze kunnen zeggen : zie je wel dat het niet werkt 🙂

  Ik vraag me inderdaad serieus af of ze met dit standpunt ook niet een beetje zichzelf moet bewijzen. Ze wordt er wellicht ook mee voor het blok gezet. Dat ze nu als eerste vrouw schoorvoetend gedoogd wordt in de gemeenteraad, wil nog niet zeggen dat haar rol ook duidelijk is. Zoals ik hierboven al schreef: moet ze nu binnen de SGP ‘haar mannetje staan’ of wordt er juist van haar verwacht dat ze de gereformeerde visie op haar rol als vrouw integreert in de functie van gemeenteraadslid?

 12. @Bokkepoot: Met “dit standpunt” bedoel je de doodstraf in zijn algemeenheid? Het vreemde is dat ze verder gaat dan het partijstandpunt. Ik vraag me af of ze zich bewust is van het verschil in onderliggende theologie, maar dat terzijde.

  De vragen die je stelt, zijn denk ik terecht. Dat is altijd de spagaat waar je als doorbreker van patronen in belandt. Ik kan me met jou voorstellen dat dat lastig voor haar moet zijn.

 13. @Wilfred

  Met “dit standpunt” bedoel je de doodstraf in zijn algemeenheid?

  Yup.

  Het vreemde is dat ze verder gaat dan het partijstandpunt. Ik vraag me af of ze zich bewust is van het verschil in onderliggende theologie, maar dat terzijde.

  Ik had het aanvankelijk ook over het hoofd gezien, maar het is inderdaad best vreemd. Maar ik betwijfel of ze er echt inhoudelijk over heeft nagedacht. Het komt mij over alsof ze ter plekke gewoon even twee ernstige misdrijven uit haar mouw schudt. En dat pakt best ongelukkig uit gezien het onderwerp.

  Dat is altijd de spagaat waar je als doorbreker van patronen in belandt.

  Ik vind het eigenlijk wel een interessant proces. Ben benieuwd in hoeverre ze zich hier van tevoren ook echt van bewust is geweest, dat ze zich met haar nieuwe rol in een (in elk geval theoretische) spagaat begeeft.

  Ik kan me voorstellen dat dit t.z.t. ook weer nieuwe vragen oplevert. Doorbreekt ze met deze functie de aloude wet van het niet mogen heersen over de man? Moet ze aantonen dat ze net zo goed capabel is om te regeren? Of moet ze laten zien dat je je rol als gemeenteraadslid ook op een ‘vrouwelijke manier’ kunt invullen?

  Als iedereen een beetje aan ‘de SGP-vrouw’ gewend is zal daar weer naar hartenlust over gediscussieerd kunnen worden binnen de partij. 🙂

 14. “Alle christenen zijn opgeroepen te strijden voor de afschaffing van de doodstraf”. Dit heeft paus Franciscus donderdag gezegd tijdens een toespraak voor de Internationale Strafrechtsvereniging. Tevens haalde het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk uit naar levenslange celstraffen. Die komen volgens de kerkvorst neer op “een verborgen doodstraf”, aldus Italiaanse media.

  http://www.eo.nl/geloven/nieuws/item/paus-levenslang-is-verborgen-doodstraf/

 15. Oeioeioei! Die ongehoorzame SGP-ers ook! Het valt u zwaar tegen de prikkels achteruit te slaan…

 16. @Ettje: Het is toch ook het standpunt van de SGP? Zie de eerste opmerking hierboven van Maf. 😉

 17. @Wilfred; Maar deze vrouw gaat verder dan de mannenbroeders! Zij wil zelfs zelf het zwaard hanteren!

 18. @Ettje

  Feitelijk werd Janse in een interview rechtstreeks gevraagd of zij, aangezien zij het partijprogramma van de SGP onderschrijft, zelf ook het doodsvonnis zou kunnen voltrekken. Hierop antwoordde zij dat het hypocriet zou zijn als zij voor de doodstraf zou zijn, maar de tenuitvoerlegging vervolgens aan een ander zou overlaten. Of ze hier echt lang en diep over heeft nagedacht, weet ik niet. Misschien was haar spontane reactie, na haar gevecht voor gelijke SGP-rechten als vrouw: ‘niet alleen de rechten, maar ook de plichten’.

Reacties zijn gesloten.