tedx, paulus, preek

Preek alleen nog TEDx, pleit Paulus

Van Paulus, dienaar en apostel, verspreider van het evangelie en gevangene voor Christus. Uw broeders te Rome groeten u. Ik schrijf u omdat mij iets belangrijks ter ore is gekomen. Enkele broeders die tot mij kwamen, meldden mij dat u nooit of vrijwel nooit volgens de TEDx-methode preekt. Ooit een TEDx-talk gezien? Ze zijn werkelijk geweldig.

Door: Paulus van Tarsus

Keer op keer weer ben ik ondersteboven van de kernachtige boodschap en die inspiratie die de ‘talks’ me geven. En als ik dan weer zo’n filmpje zit te kijken, dan vraag ik me af waarom dominees, pastoors en evangelisten er niet in slagen die inspiratie voor Jezus Christus over te brengen. Ik weet het antwoord wel: U volgt de duidelijke instructies onvoldoende en probeert toch keer op keer een degelijke preek in drie punten te schrijven. Stop daarmee!

U weet wat tot de ouden is gezegd door de de profeet Jesaja: “Door de mond van TEDx-sprekers zal ik u onderwijzen, ‘talks’ zullen uw leven verrijken.” En zegt de Heer zelf niet: “Preek niet met lange preken met Griekse en Hebreeuwse dialectiek, maar als u preekt, houd een inspirational talk van maximaal zeven minuten en begin altijd met een aansprekend voorbeeld.” Een voorbeeld dat de Heer zelf ook steevast gaf.

Stop daarom met preken en leg u in uw gemeenten toe op het TEDx-model, het is trouwens niet slechts een model, dit evangelie is door uw Heer zelf overgeleverd, ik ben hier slechts dienaar van. De korte preken van Mozes, Melchisedek en Henoch, van wie gezegd werd dat hij wandelde met God, zijn voorafschaduwingen van dit evangelie, al kenden zij het zelf nog niet. Zonder het te weten, brachten zij ons dit voorbeeld, dat zeker navolgenswaardig is.

Ik breng u ook een nieuw gebod. TEDx-talks Preken zijn bedoeld om te delen, zoals Christus het brood vermenigvuldigde door het te delen. Velen herkenden toen de betekenis niet, maar nu is het ons geopenbaard: Maak de talks zo dat zij inspirerend zijn voor wie er ook naar kijkt, dat een ieder die het kijkt zich direct gedrongen voelt om te delen en om er op social media over te praten. Zo heeft de Heer beschikt. Wie een andere mening is toegedaan, zal zich moeten realiseren dat een dienaar van Christus spreekt. Amen.

Ik hoop spoedig bij u te komen om uw hart te verlichten met een vlotte en inspirerende TEDx-talk. Groet voor mij de broeders en zusters en inspireer hen kort en bondig, want zo heb ik het gewild.

 

Paulus van Tarsus is apostel en publicist. Zijn boeken, door hemzelf steevast als brieven aangeduid, zijn in vele talen vertaald en worden over de gehele wereld gelezen. Zijn specialisaties zijn religie, recht en logica.

8 gedachten over “Preek alleen nog TEDx, pleit Paulus”

 1. Toch is mijn beeld van Paulus niet dat hij zelf de meest pakkende TEDx talks heeft gehouden. Hij zegt zelfs in zijn brieven dat hij verbaal nogal gebrekkig was. Maar neemt niet weg dat kerk zijn voordeel zou kunnen doen door naar het succesvolle concept van TED te kijken en te leren.

 2. @gansanders: Paulus was de bescheidenheid zelve.

  Zo schrijft Paulus ook dat hij zonder omhaal van woorden sprak. Terwijl het toch weleens gebeurde dat iemand omviel van de slaap. In het raamkozijn.

  O wacht. 😯

 3. @Maf: Ja, die emoticon is helemaal terecht. Want wie zegt dat ‘Lukas’ Paulus daarmee recht doet? Lukas is vast een tegenstander van de TEDx-stijl en wilde Paulus in zijn kamp onderbrengen. 🙂

 4. @Wilfred: dan heeft Lukas mooi twee profetische vliegen in één klap geslagen. Het dodenopwekken én het ondermijnen van de TEDx in de Canon ondergebracht. 🙂

 5. Geliefde broeder, weleerwaarde heer Paulus,

  Ik ben zo iemand waar u op doelt, zo’n dominee. Ik zou graag meer willen weten over TEDx preken, maar wat is dat? In de homiletische literatuur is me die methodiek namelijk niet vertrouwd, al kan dat aan mij liggen, want ik ben al 51 jaar en nog altijd niet ter dood gebracht en lurk slechts af en toe hier bij dit illustere gezelschap van de Dwaze Schare.
  Zou u me duidelijk willen maken wat er met TEDx preken bedoeld wordt, bijvoorbeeld door een bondige talk aan mijn adres volgens de TEDx methodiek? Ik zou u zeer dankbaar zijn.
  Overigens ben ik komende zondag vrij. Dat is u bij mijn weten alleen in perioden van gevangenbewaring overkomen. Die vrije zondag is niet omdat geen gemeente me zou willen laten voorgaan, maar louter en alleen omdat mijn vrouw mij meeneemt voor een lang weekend Gent. Weet u, eerwaarde broeder, ik ben namelijk getrouwd. Mogelijk dat ik hierdoor wat in uw achting daal, want zoals u weet is het beter te trouwen dan te branden. Maar ontvang mijn nederige verzoek en stop me indien mogelijk vol met TEDx methodiek. Groet verder alle heiligen!

  Uw broeder mr Aart

 6. Aan meneert Aart, discipel en mede-lijder van het evangelie. Door Paulus, gevangene en dienaar. De broeders groeten u. Mochten wij binnenkort ontmoeten (bijvoorbeeld bij een bijeenkomst van een zekere groep), neem dan gerust een prachtig theologisch boek mee, want die zijn mij zeer dierbaar.

  Toen ik de gemeente bezocht, heb ik zeer uitvoerig de leer die mij ook is overgedragen uit de doeken gedaan. De gemeenten hebben deze in blijdschap ontvangen en zijn er direct mee aan de slag gegaan. Veel van de details kan u aan uw gemeenteleden navragen, daar zij zeer goed op de hoogte zijn van al wat ik hen geleerd heb, dat wat mij ook weer is overgedragen, namelijk dat Petrus op de pinksterdag opstond, de menigte het zwijgen oplegde en slechts één geweldig idee presenteerde. Dat is het eerste gebod van de TEDx. Het tweede, daar gelijk aan, is de tijdslimiet. In mijn eerdere brief verwees ik daar al naar, zeven minuten is volgens de Heer de ideale lengte, al schijnt de spanningsboog voor dwergparkieten met 29,6 minuten toch tamelijk lang te zijn. Maar ja, het was niet de Heer, maar een vreemde middeleeuwse monnik uit Assisi die voor de beesten preekte, niet?

  Enkele andere instructies zijn tevens zeer belangrijk. Ten eerste: Werk samen. Laat iemand die niet zoveel van het onderwerp weet, feedback geven op het verhaal dat je gaat vertellen. Zo kan je het toegankelijk maken voor niet-specialisten. Ten tweede: Zorg voor mooie en toegankelijke visuele effecten, laat zien wat je doet. Een beeld zegt meer dan duizend woorden (sterker, ik had een tijd een boeddha-beeldje in de achtertuin, maar die praatte me de oren van de kop). Oefen verder je preek en zorg dat je geen kladpapiertjes meer nodig hebt, die verzwakken je presentatie. Vermijd jargon.

  Mensen denken vaak dat sentiment niet goed is. Ik vind sentiment echter prachtig en dat is precies ook wat de ouden ons geleerd hebben. ‘Draw people into caring’ noemt één uwer dichters het terecht, maar scherper en helderder zegt hij gewoon: werk op het gemoed uwer gemeenteleden, laat ze huilen, laat ze janken, laat ze kramp in de buik krijgen van het medeleven dat zij voelen. En begin dan met de collecte.

  Die collecte kan weer gebruikt worden om mensen het idee te geven dat zij iets belangrijks doen, ja dat zij de wereld door hun handelen kunnen veranderen. ‘Zorg voor verschil’ is daarmee een negende regel.

  De laatste twee zijn eenvoudig: Blijf op je plek staan (predikanten staan normaal gelukkig achter een hoe heet zo’n ding ook alweer, maar van die evangelische sprekrers die maar rond blijven lopen zijn zoooo irritant) en als je tegenargumenten bespreekt, doe dat dan respectvol en inhoudelijk.

  Wat betreft uw huwelijkse staat en uw vakanties: Wie getrouwd is, moet getrouwd blijven, ook als u met een niet-gelovige partner getrouwd bent. Maar wil uw niet-gelovige partner vertrekken, houd haar dan niet tegen. Dat is wat vakantie betreft een andere kwestie. Recreatie-evangelisatie is een ernstige kwestie die niet te licht opgevat moet worden. Of denkt u soms dat De Grote Opdracht niet geldt als u buiten uw eigen woonplaats verblijft? Wilde u soms rust ontvangen zonder uw medemens in vreemde steden de weg te wijzen om de rust in te gaan? (Hebreeën 4:5) U moest u schamen! Ik vrees dat als ik kom, ik moet handelen en u ernstig in het openbaar moet vermanen.

  Let dus op uw levenswandel, dat deze, als ik kom, onberispelijk mag blijken te zijn en mijn vermaningen dus onnodig.
  Zie hoe ik u eigenhandig schrijf!

 7. Charissime frater, eerwaarde broeder,

  Ontvang onze dank voor uw laatste brief. Indrukwekkend hoe uw schrijven is, integenstelling tot uw presentatie en spreken in het openbaar zoals u zelf in een vorige brief schreef. Ook mijn vrouw is zeer te spreken over het feit dat ik bij haar blijven mag. En maak u geen zorgen: vertrekken zal ze niet, want beter kan ze het niet krijgen!

  Naar aanleiding van uw schrijven neem ik een kistje mee voor op de markt in Gent. Ik overweeg daar te spreken over het zwijgen van de vrouw, een passage uit een van uw eerdere brieven, vooral daar mijn vrouw zelf ook aanwezig is. U en ik zijn het er grondig over eens dat zulken zwijgen in de gemeente.

  Voor wat betreft mijn eigen gemeente, Ik beschik daar over een houten broek die ik na de lezing beklim. De lezing geschiedt beneden van achter de tafel om zo te benadrukken dat de prediking, namelijk fysiek van boven, nog hoger geacht moet worden dan de lezing uit de schriften. Op uw aanraden dat de spreektijd niet langer dan 7 minuten moet zijn, heb ik de koster gevraagd drie glazen water neer te zetten, zodat ik na elke zeven minuten even pauzeren kan. Misschien is een tussenzang ook een goed idee. Als pakkend beeld neem ik mezelf mee: prettig om naar te kijken.

  Alleen nogmaals, is dat TEDx een soort afkorting? Of moet ik aan memootjes denken. Had u die werkelijk nodig? Was het niet vooral de Geest die u dwong uit te spreken? Of is het zo dat, net als in de gemeente van Korinthe, uw opvolgers meer door Gods Geest waren vervuld dan uzelf? In dat geval wordt het tijd voor een nieuwe tranenbrief.

  Ontvang een hartelijke groet van mij en ook van alle andere heiligen.

  Mr Aart

Reacties zijn gesloten.