Verzuilingssoldaat

Nunspeet – Hoe zou je je voelen als je na meer dan veertig jaar vanuit de rimboe terugkeert in het rijke en moderne Nederland van nu. Niemand kan daar beter antwoord op geven dan Peter van der Hek. Gisterochtend liep hij pardoes het industrieterrein in Elspeet op. Hij wist niet wat hij zag.

Lees verder Verzuilingssoldaat

Het modaal-bokkepotisch tegenargument

Toen Emanuel Rutten ruim twee weken geleden zijn artikel rondom het fine tuning argument plaatste – om te beargumenteren dat het nooit aan louter toeval gelegen kan zijn dat ik dit nu op een toetsenbord zit te tikken – was ik zijn naam alleen nog tegengekomen in reacties van Dwaze Reageerders. “Nou ja, Rutten zegt…..”

Lees verder Het modaal-bokkepotisch tegenargument

Massa-extinctie gaande

Er breekt een tijdperk van massale uitsterving aan, waarschuwen religie-wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) in het wetenschappelijke tijdschrift Religion and Sociology. Volgens hun berekeningen zal tussen de 16 en 33 procent van de kerkelijke denominaties voorgoed van de kerkelijke landkaart verdwijnen.

Dat denominaties uitsterven is een vrijwel nieuw fenomeen. In de afgelopen vijfhonderd jaar is het aantal denominaties gestaag gegroeid van twee aan het begin van de zestiende eeuw tot tegen de dertigduizend in 1990, waarna de kentering kwam. De krimp in het aantal denominaties heeft vermoedelijk een natuurlijke oorzaak.

Vooral middelgrote denominaties verdwijnen
Het zijn vooral de middelgrote denominaties die verdwijnen, zoals eerder de synodaal gereformeerden en de hervormden. In de toekomst zullen ook de Nederlands Gereformeerde Kerk, de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt en de Christelijk Gereformeerde Kerk verdwijnen. Belangrijkste oorzaak van deze massa-extinctie is vermoedelijk oecumene, een virus waar deze kerken klaarblijkelijk extra gevoelig voor zijn en waarvan eenmaal opgedaan geen genezing mogelijk is.

Ook kleinere denominaties tieren niet langer zo welig als zij eens deden. Het uitsterven van bepaalde kleinere kerkgenootschapjes wordt vooral veroorzaakt door financieel wanbeleid en ruzies. Medicijnen voor deze agressieve en besmettelijke aandoeningen worden momenteel ontwikkeld, maar zijn nog in een experimenteel stadium. In de begintijd van het christendom stierven verschillende denominaties uit door geweld en machtsmisbruik de kracht van argumenten, maar destijds op veel kleinere schaal dan nu. De verdwijning van bepaalde denominaties heeft grote gevolgen voor andere kerkgenootschappen, waaronder de Enige Ware Kerk.

Vicieuze cirkel
Niemand had gedacht dat het verschuiven van het christelijk zwaartepunt naar het zuidelijk halfrond zulke dramatische consequenties zou hebben. Men denkt bij uitsterving aan het verlies van denominaties. Dat is ook belangrijk, maar er treedt ook een verlies op aan ecosystemen waarin denominaties een belangrijke rol spelen. Daar moet ook aandacht aan worden besteed. Vooral in het noordelijk halfrond dreigen ecosystemen te verdwijnen, terwijl religie juist goed gedijt bij diversiteit en competitie.

Volgens kenners, naast medewerkers van de website Niburu ook Frank Ouweneel, is het allemaal een complot van de zionistische Illuminati, die streeft naar één wereldgodsdienst met de Antichrist aan het hoofd.

Bron

DE route naar een nieuw christendom, de derde richtingwijzer, stop met de kerk

” Zet je kerkgebouw op marktplaats, geef alles aan de armen en begin met improviseren. Stop met de kerk! Kom thuis bij elkaar, huur een theatertje, hou een hagenpreek of organiseer een zondagse polonaise in het verzorgingstehuis en ga ontmoeten! Hou op zijn minst een vergadering-sabatical. Een jaar lang geen commissies en schema’s en agenda’s want we zijn er niet om kerkje te spelen en de boel draaiende te houden. Christenen willen zich laten raken door God en overal waar het instituut dat in de weg zit moet dat instituut weg.”

Lees verder DE route naar een nieuw christendom, de derde richtingwijzer, stop met de kerk

Tot alle mannen lieve vrouwen zijn

Als we iedere man bij elkaar brengen, ieder echte man, in tegenstelling tot de vaginale James Dobson huilbaby met zijn beloftevolle homo-erotische aanbidding, het gevoelige moederskindje, als vrouw in een mannenlichaam een kopie van de evangelikwal, dan zouden we aan een telefooncel genoeg hebben om een conferentie te houden.

Lees verder Tot alle mannen lieve vrouwen zijn

Triomf der Deadraisers

Deadraisers Nederland gaat samenwerken met Schreeuw om leven, de pro-life-organisatie van oud-EO-directeur Bert Dorenbos. Dat maakten beide vandaag bekend tijdens een persconferentie in Ede. Deadraisers, de Nederlandse afdeling opgericht door beenverlenger Ronald Plat, is al een paar jaar bezig met het zoeken van een professionele partner om zo in Nederland meer voet aan de grond te krijgen.

Lees verder Triomf der Deadraisers

David Sörensen bijna thuisgehaald

 Bijna was het gedaan met de zelfbenoemde apostel David Sörensen, de Belgische zendeling op Nederlands grondgebied. Hij wist een paar jaar geleden heel zeker dat hij Nederland moest terugbrengen tot het ware geloof, daarbij gesteund door zijn zingende geliefde Renate die het inmiddels geschopt heeft tot een roeping met de eretitel profetes.

Lees verder David Sörensen bijna thuisgehaald

Protestantse zendelingen brengen welvaart en democratie

coin-60532_1280Bijna ten onder gegaan in alle aandacht voor de vliegrampen, maar CIP.nl is alert.

“Als je wilt weten hoe goed het nu met een land gaat in Azië, Afrika of Latijns-Amerika, dan moet je kijken naar hoeveel protestantse zendelingen er honderd jaar geleden waren.”  Nederlanders scoren slecht, want teveel koopman. Socioloog Robert Woodberry kreeg na 14 jaar strijden eindelijk erkenning van de wetenschappelijke gemeenschap – en 2 jaar later van de christelijke media. Hier zijn artikel.