kerkruine, uitsterven, kerk

Massa-extinctie gaande

Er breekt een tijdperk van massale uitsterving aan, waarschuwen religie-wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) in het wetenschappelijke tijdschrift Religion and Sociology. Volgens hun berekeningen zal tussen de 16 en 33 procent van de kerkelijke denominaties voorgoed van de kerkelijke landkaart verdwijnen.

Dat denominaties uitsterven is een vrijwel nieuw fenomeen. In de afgelopen vijfhonderd jaar is het aantal denominaties gestaag gegroeid van twee aan het begin van de zestiende eeuw tot tegen de dertigduizend in 1990, waarna de kentering kwam. De krimp in het aantal denominaties heeft vermoedelijk een natuurlijke oorzaak.

Vooral middelgrote denominaties verdwijnen
Het zijn vooral de middelgrote denominaties die verdwijnen, zoals eerder de synodaal gereformeerden en de hervormden. In de toekomst zullen ook de Nederlands Gereformeerde Kerk, de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt en de Christelijk Gereformeerde Kerk verdwijnen. Belangrijkste oorzaak van deze massa-extinctie is vermoedelijk oecumene, een virus waar deze kerken klaarblijkelijk extra gevoelig voor zijn en waarvan eenmaal opgedaan geen genezing mogelijk is.

Ook kleinere denominaties tieren niet langer zo welig als zij eens deden. Het uitsterven van bepaalde kleinere kerkgenootschapjes wordt vooral veroorzaakt door financieel wanbeleid en ruzies. Medicijnen voor deze agressieve en besmettelijke aandoeningen worden momenteel ontwikkeld, maar zijn nog in een experimenteel stadium. In de begintijd van het christendom stierven verschillende denominaties uit door geweld en machtsmisbruik de kracht van argumenten, maar destijds op veel kleinere schaal dan nu. De verdwijning van bepaalde denominaties heeft grote gevolgen voor andere kerkgenootschappen, waaronder de Enige Ware Kerk.

Vicieuze cirkel
Niemand had gedacht dat het verschuiven van het christelijk zwaartepunt naar het zuidelijk halfrond zulke dramatische consequenties zou hebben. Men denkt bij uitsterving aan het verlies van denominaties. Dat is ook belangrijk, maar er treedt ook een verlies op aan ecosystemen waarin denominaties een belangrijke rol spelen. Daar moet ook aandacht aan worden besteed. Vooral in het noordelijk halfrond dreigen ecosystemen te verdwijnen, terwijl religie juist goed gedijt bij diversiteit en competitie.

Volgens kenners, naast medewerkers van de website Niburu ook Frank Ouweneel, is het allemaal een complot van de zionistische Illuminati, die streeft naar één wereldgodsdienst met de Antichrist aan het hoofd.

Bron

4 gedachten over “Massa-extinctie gaande”

 1. Hopen dat de antichrist wat doet aan het uitsterven van diersoorten. En ook aan het feit dat je overal in de natuur menselijke vingerafdrukken tegen komt. Tref je een neushoorn aan in het wild zie je een label aan zijn oor. zie je een tof beest in het water zie een label aan een van de vinnen. Een ding is zeker, wat dat betreft zal de antichrist de mensen een lesje leren.

 2. Zit m nog s te lezen, maar hij is lollig. Misschien een werelddenominatiefonds oprichten, waarmee speciale reservaten kunnen worden ingericht? Wellicht zijn er extra inkomsten mogelijk door het organiseren van safaris 😉

  Toch maak ik me inmiddels meer zorgen om de massaextinctie van onze collega soorten.

 3. @Gansanders
  Er worden al excursies georganiseerd naar Staphorst, een bekend denominationaal reservaat. In een wereldwijd perspectief zou het logischer zijn om excursies naar Amsterdam te organiseren, het hoge percentage atheïsten daar is vooral opvallend 😉

 4. @DH
  Begreep van een vriendje bij het NFI dat er voorbereidingen worden getroffen het DNA van leden van de diverse geloofsgenootschappen te verzamelen en vast te leggen, zodat eventueel in volgende eeuwen nog exemplaren voor open lucht musea kunnen worden gekloond.
  Speciale aandacht voor: DoorBrekers, oud-gereformeerden, vrijgemaakten van het eerste uur en Mattheus van der Steen.

Reacties zijn gesloten.