TRIN 2014: Saneren én… “het ding van God doen”…..

Financiële zorgen nopen TRIN tot saneringsmaatregelen maar Mattheus van der Steen gaat gewoon door met “het ding van God” doen….

Op website Goedgelovig waren Mattheus van der Steen, TRIN en alle door hen voorgespiegelde wonderwerken des Heren regelmatig terugkerende onderwerpen… van gesprek, van nader onderzoek en, eerlijk is eerlijk, ook van hoon en spot.

Opzwepende vuurnachten, een zendingbootje voor Heidi Baker, TV-evangelisten Bassie en Adriaan in Indonesia en al dan niet genezen blinde kindertjes in Myanmar. Om over het van God gegeven goudstof nog maar te zwijgen. Toen dat wonder op Goedgelovig werd ontmaskerd leek de Here zich terug te trekken van TRIN en deed Hij dat wonder daar niet meer.

Voor TRIN en Mattheus geen enkel probleem; zij wisten al lang dat de goede god hen knollen voor citroenen had verkocht en reageerden met het verhaal dat de gevonden nepgoudstof met koperdeeltjes tóch een godswonder was: immers het was eetbaar en knarste niet tussen de tanden….

Op een zeker moment realiseer je je dan dat de veroorzakers van al dergelijke onzin waarschijnlijk niet beter weten en dat het misschien vanzelf weer overwaait en eindigt. Het lijkt erop dat die tijd is aangebroken.

Vroeger zou ik dan een luid “amen, halleluja en prijs den Here” hebben laten galmen. Tegenwoordig laat ik ook dat maar weg….

TRIN heeft tot veler verrassing en verbazing haar jaarcijfers tot en met 2013 op de eigen website geplaatst. Tot eind vorig waren slechts de cijfers tot en met 2010 gepubliceerd. Sinds een paar weken zijn ook de jaarverslagen over 2011, 2012 en 2013 te vinden op TRIN.nl

Over periode tussen 2008 en 2013 zijn significant negatieve ontwikkelingen te bespeuren over dit grootse en vanuit de hemelse gewesten bestuurde werk, waarop toezicht gehouden wordt door enkele van ’s lands meest vooraanstaande pinksterlieden, zoals bijvoorbeeld Jan Sjoerd Pasterkamp.

Opmerkelijke woorden

Het jaarverslag 2013 wordt door de CEO geopend met de volgende veelzeggende zin:

2013 was een geweldig jaar waarin we dromen en beloften van God over TRIN zagen uitkomen. Het was een jaar van vrucht dragen, oogst binnen halen en de zegeningen tellen

Opmerkelijke cijfers

De binnenkomende giften waren in het topjaar van TRIN 2008 bijna €1,6 miljoen. Gek was toen niet gek genoeg en Mattheus van der Steen wist dan ook zeker dat hij “Heaven on Earth” zou brengen in de Amsterdamse Arena.

Hoe anders ging het; de opbrengsten groeiden niet, integendeel al snel werd duidelijk dat de giftenstroom ernstig stagneerde. Inmiddels zijn de giften zelfs gedaald tot een historisch dieptepunt van slechts €536.000 (2013). Dat is slechts een derde van wat het ooit was.

Als er minder giften binnenkomen moeten alle zeilen worden bijgezet om te zorgen dat de problemen niet nog groter worden. Ook de kosten moeten dan omlaag. TRIN heeft in de afgelopen 3 jaar, dus vanaf 2011, telkens behoorlijk meer uitgegeven dan er binnenkwam. De tering werd onvoldoende naar de nering gezet, zoals een mooi oud Nederlands spreekwoord zegt.

Dat is er dan ook de oorzaak van dat TRIN als organisatie fors in de rode cijfers is beland. Was er in 2008 nog een algemene reserve van €104.000, in het afgelopen jaar is die reserve geheel verdampt en is zelfs een negatief eigen vermogen ontstaan van minus €52.000.

De salariskosten voor de eigen medewerkers zijn in de afgelopen jaren ondanks sterke afname van binnenkomende gelden niet erg gedaald. In het jubeljaar 2008 bedroegen de salariskosten 14% van de totale lasten, in 2013 was het aandeel van de salariskosten al 31%. Daar zijn de bakens ook onvoldoende verzet.

En nu….

Om de financiële problemen het hoofd te bieden heeft TRIN ervoor gekozen twee belangrijke functionarissen aan te stellen: een financieel directeur én een operationeel directeur……

Van der Steen zegt daarover in het jaarverslag 2013:

Groei van TRIN als organisatie

In 2013 was ook de tijd aangebroken voor het aanstellen van een financieel directeur en een operationeel directeur. Het bestuur van TRIN zijn in samenwerking met mij hiermee biddend aan de slag gegaan. We kregen 2 namen op ons hart om te benaderen: Rene Zoetebier en Ruben de Jong. Beide mannen zijn op gesprek geweest en hebben daar een gebedszaak van gemaakt en hebben bevestiging gekregen van God dat dit voor dit seizoen de juiste weg is. Ruben en Rene zijn per december 2013 ingezegend als financieel en operationeel directeur. Het oplopende exploitatietekort van 2013 ten opzichte van 2012 heeft geresulteerd in een oplopende liquiditeitstekort waardoor saneringen noodzakelijk zijn en organisatorische maatregelen verder in gang zullen worden gezet.

In de rol van visionair/pionier en met mijn hele hart en ziel blijf ik verbonden aan TRIN maar deze “move” moest gemaakt worden zodat TRIN op organisatorisch vlak kan groeien tot een wereldwijd invloedrijke organisatie en ik gewoon “het ding van God” kan blijven doen: mensen vertellen van het evangelie van Jezus en de kracht en het vuur van God uitgestort zien worden op de meest onmogelijke plaatsen.

De beide directieleden die in december 2013 aantraden zijn in elk geval voortvarend te werk gegaan en hebben de achterstand in publicatie van jaarverslagen ingehaald.

Ook hebben zij de wazige verantwoording van directe en doorbelaste kosten gewijzigd en is in het jaar 2013 pijnlijk komen vast te staan dat TRIN ruim 54% van de binnenkomende giften NIET besteedt aan de eigenlijke doelen maar aan beheerskosten.

Dat zijn kosten voor personeel, administratie, huisvesting enzovoort. Dat was ook op Goedgelovig al eens vastgesteld bij de beoordeling van de jaarrekening 2010, toen bleek dat TRIN kosten doorbelastte op projecten. Kosten die eigenlijk de eigen organisatie werden gemaakt. In de jaarrekening van 2013 bevestigt de TRIN directie dat die kosten nu veel te hoog zijn en tot saneringsmaatregelen moeten leiden.

Tot slot

CEO Mattheus van der Steen heeft in de afgelopen jaren als een soort struisvogel regelmatig zijn hoofd in het zand gestopt bij het zien van wat werkelijk aan de hand was in zijn organisatie. Zelfs in het laatste jaarverslag worden door hem opnieuw grote woorden gebruikt: Vrucht dragen, oogsten en zegeningen tellen… Alsof er niets aan de hand is.

Het TRIN huis staat in brand en nu eens niet als tijdens een FIRENIGHT…! Geen enkele aanleiding om enthousiast te zijn.

TRIN claimt dat ze de zorg van honderden kinderen in diverse projecten op zich heeft genomen. Elke huismoeder van een gewoon gezin weet dat haar huishoudboekje op orde moet zijn en dat ze niet meer kan uitgeven dan ze binnenkrijgt. Bij TRIN is het huishoudboekje nu al een paar jaar helemaal scheefgezakt.

Minder inkomsten en toch meer uitgaven. Ik ben benieuwd of die kindertjes op meer mogen hopen/rekenen dan zalvende woorden alleen.

Afolus, juli 2014

Gebruikte bronnen: Jaarverslagen 2008-2013 TRIN.nl

81 gedachten over “TRIN 2014: Saneren én… “het ding van God doen”…..”

 1. @afolus,

  Mijn complimenten voor het goede onderzoek en artikel. Gezien jouw pessimisme over de toekomst van Trin voorzie ik daarom ook geen nieuwe Trinspin serie op deze site.

  @mafchaffeur,
  Heb je enig idee van de gemiddelde lengte van het dienstverband van een Trin-medewerker? Ik denk dat ze volgend jaar weer weg zijn.

 2. Ik heb nog wel wat detailvragen voor de financiele experts onder ons.

  Wat betekent de dekking loonkosten van -101.046 Euro (jaarverslag 2011) ?
  Waarom huurt Trin kantoorruimte in het gebouw wat hun eigendom is? (51.699 Euro in 2012)?
  Bij de post Overige uitgaven (in 2012) staatn nogal hoge bedragen: Overige uitgaven Mozambique 50.544 en Overige 99.600. Luxe vakanties met het hele gezin? Of bonnetjes kwijtgeraakt?

 3. Ole, een waardig Goedgelovig dejavu!

  De tekst is niet van de CEO alleen, er staan frasen in die vdS niet kan schrijven en misschien niet eens snapt.

  Goede zet om een financieel en operationeel directeur aan te stellen, gedeelde verantwoordelijkheid die ik niet zou willen dragen.

  Het lijkt me interessant om te zien hoe de financieel directeur gaat vertellen dat sommige visionaire hersenspinsels niet haalbaar zijn.

 4. @engel
  In 2011 en 2012 werden de loonkosten verlaagd door externe dekking.
  Je vragen over overige uitgaven voor bijv. Mozambique kun je het beste richten aan de communicatieafdeling van TRIN.
  Het pand in Harderwijk staat niet op de balans van TRIN en is dus vermoedelijk ondergebracht in een andere juridische entiteit.

  In het pand worden ook kerkdiensten gehouden, als de kerk dezelfde huur betaalt, heeft de vastgoedfirma een uitstekend rendement.

  Je mag dat ook “zegen” noemen…

 5. TRIN heeft eerder een financieel en operationeel directeur aangesteld. Die waren na een jaar weer weg. Ik vraag me af hoe lang deze twee het vol gaan houden.

  @Afolus: Ik ben wel benieuwd of MvdS nu op de loonlijst van TRIN staat of niet. In je vorige bijdrage leek je dat te veronderstellen vanwege zijn hypotheekaanvraag. Heb je dat teruggezien in de jaarrekeningen?

  Laat ik me aan een voorspelling wagen: ik denk niet dat TRIN financieel ten onder gaat, maar mocht dat toch gebeuren dan zal dat MvdS niet raken. Hij is de upcoming golden boy van de internationale revivalbeweging en zijn vrienden van GOD TV, Iris, Bethel en de Zwitserse miljonair Trachsel zullen hem niet laten vallen. Er gaat enorm veel geld om in deze sector en van die 50 mille in de min liggen deze jongens niet wakker.

 6. @engel: je vergeet nog de “mutatie voorziening rek.crt. Trin Beheer” in 2012 van ruim 25 mille.

  Ook in onderlinge verhoudingen moet er weleens een verlies worden geslikt. 😉

 7. @ardbeg

  Mattheüs van der Steen die gewoon “het ding van God” kan blijven doen…

  Volgens mij is er aan de rand van de Veluwe, in de provincie of zelfs in het hele land geen communicatie-adviseur of tekstschrijver te vinden, die een dergelijke tekst zou kunnen verzinnen…

  Unieke kerel die Mattheüs…😉

 8. MvdS is zeker uniek, daarom gaat hij (tenzij hij vreemd gaat of uit de kast komt) niet ten onder.

 9. @johan
  In de jaren 2011, 2012 en 2013 werkte TRIN met 9 FTE menskracht.
  De opgevoerde feitelijke salariskosten waren in die jaren achtereenvolgens €156k, €144k en €149k, waarbij opmerkelijk is dat in 2011 de post salarissen met €101k werd verlaagd met de omschrijving “externe dekking”.
  Uit het jaarverslag 2013 kan ik niet opmaken of MvdS bij TRIN op de payroll staat; wel weten we dat de gevers op enig moment is gevraagd hun giften voor Van der Steen voortaan naar TRIN over te maken.
  Ongetwijfeld omdat TRIN een ANBI status heeft.

  Wat ik ook wel opvallend vind is dat in het laatste jaarverslag geen baten van Businesspartners meer werden verantwoord, hoewel deze partners nog wel met hun logo op de website van TRIN staan vermeld.
  Gemiddeld ging dat toch over een kleine €20k per jaar

  Het aantal aan TRIN donerende “gewone” partners moet ook enorm zijn gekelderd: In juni 2009 waren het er 1990, vermoedelijk zijn dat er ultimo 2013 nog maar ietsje meer dan 1000.

 10. @engel

  Heb je enig idee van de gemiddelde lengte van het dienstverband van een Trin-medewerker? Ik denk dat ze volgend jaar weer weg zijn.

  De beide aangetrokken directeuren hebben elk een eigen onderneming.
  Ik neem aan dat ze op uurbasis min of meer freelance hun diensten verrichten. Geen dienstverband dus.
  Ook geen hogere salariskosten in 2014. Waarschijnlijk wel fors hogere kisten voor inhuur consultants/adviseurs.

  Nadat het TRIN bestuur samen met MvdS hadden gebeden voor namen van nieuw aan te stellen functionarissen kreeg men namen door, de betreffende mannen werden benaderd en kregen Gods persoonlijke bevestiging dat het allemaal Zijn plan was voor dit seizoen..

  Niet uitgesloten dus dat dat voor het volgende seizoen anders uitpakt..

 11. Inderdaad een gedegen artikel!

  Zo komen ze zelfs bij TRIN toe aan de discussie over de verhouding tussen eigen verantwoordelijkheid en vertrouwen op God. De wijsheid van Willem, de financiële adviseurs en anderen zal vast goed van pas komen.

  Eerlijk gezegd hoop ik van harte dat een schandaal en al te snelle ondergang niet zal plaatsvinden, omdat het altijd voor een hoop ontheemde mensen en andere ellende zorgt. Misschien is het wel het beste als TRIN langzaam toegroeit (of krimpt) naar een vrij normale charismatische evangelische gemeente/beweging met wat bovengemiddelde activiteitengehalte als het gaat om outreaches en evenementen. Tijdens de documentaire met Vroegindeweij toonde MvdS zich al behoorlijk volwassen in de omgang met de ziekte van zijn vrouw. (en dan wachten tot de volgende gek opstaat en het feest opnieuw begint?)

 12. De inkakkende financiën vind ik matig interessant. Mijn vermoeden is dat dit komt doordat ik dat doodgewoon had verwacht. Het voelt niet als nieuws voor me. Ik ben wel ZEER verrast dat de cijfers -zelfs 2013!- nu al online staan. Toppie van René!

  Van René weet ik trouwens dat hij al een tijd lang bij TRIN betrokken was voordat hij tot de directie toetreed. Ik zag hem vrijwel altijd bij de kerkdiensten. En zoals MvdS het noemt is House of Heroes de plaatselijke kerk van TRIN. Het verbaast mij geenszins dat een terdege bekende persoon waarvan de financiële professionele achtergrond bekend is schijnbaar door God op het hart gelegd wordt. Geen enkele verrassing daar. God’s wegen zijn lang niet zo ondoorgrondelijk als men wel eens wil beweren.

  Wat vind ik van de mogelijkheid dat de organisatie ten onder gaat? Is het echt belangrijk om te voorkomen dat “het [ten onder gaan] altijd voor een hoop ontheemde mensen en andere ellende zorgt“? Want ik stel daar dan een stelling tegenover: “Deze organisatie kent een grote instroom van nieuwe mensen en een evengrote uitstroom van beschadigde en teleurgestelde mensen. Het voortbestaan van deze tent richt op de langere termijn vele malen meer schade aan dan het plotsklaps kelderen van de toko”.

  Toen ik iemand een tijd terug wees op mijn ernstige financiële bedenkingen bij deze organisatie zij hij: “daar hebben we mensen als jij voor”. En daarmee was de kaus af. Nu vraag ik je!! Hij stelt daar hebben we mensen als Boktor voor, hij hoort Boktor zeggen: “hier stinkt het als een rottend beest”, en dan haalt hij zijn schouders op want daar hebben we mensen als Boktor voor. We hebben het hier over een intelligent iemand die zo reageert. Nu vraag ik je, is dit kop in het zand of is het kop in het zand? Werkelijk, de mensen die betrokken zijn bij dit soort organisaties zijn allen stuk voor stuk volkomen blind totaal niet meer in staat om helder te denken over de bende waar ze in beland zijn. Dit soort toko’s, en voor deze kan ik spreken want ik zat er jaren bij, trekt relatief veel simpele zielen aan. Van hen kan je niet verwachten dat ze er doorheen prikken, hen neem ik niets kwalijk. Maar de slimme mensen, de mensen waarvan je zou verwachten dat ze hun maatschappelijke ervaring, hoge opleiding, en krachtig denkvermogen goed inzetten, die mensen neem ik het kwalijk dat ze deze waanzin niet zien en helpen in stand te houden.

  Het hoeft van mij niet met een schandaal. Maar stoppen mag het wel, alstublieft.

  En als de verhalen van kindermisbruik kloppen dan mag het hele kinderdorpen gebeuren ook verdwijnen. Maar of die sensatie verhalen kloppen ben ik ook niet volledig van overtuigd. Maar als… grrr 😡

  Zullen ze aan volwassen evenwicht tussen vertrouwen in God en eigen verantwoordelijkheid komen? Dat hangt van je definitie van eigen verantwoordelijkheid af. Voor de gemiddelde Nederlander betekent dit dat je kijkt naar wat je hebt, naar je begroting en/of prognose, en dat je dan het risico inschat van een te nemen beslissing. Voor een TRINer is je eigen verantwoordelijkheid enkel het volgen van God’s leiding. En dat betekent in de praktijk dat je elke spontane ingeving die je hebt aan God toeschrijft, want als je jezelf aan hem toevertrouwt moet je er van uit gaan dat de gedachten die je krijgt bij hem vandaan komen. Want iemand die twijfelt moet niet verwachten dat hij iets van God ontvangen zal. Dus elke hersenscheet (vooral die van MvdS) wordt gevolgd tot het bot (of tot de bodem van het bankkrediet) en liefst nog ver daaraan voorbij. Want God test immers je gehoorzaamheid maar zal je uiteindelijk grenzeloos belonen en de sluizen van hemel voor je openen.

  Nee, verbeeld jezelf niet dat een TRINer ooit zoiets als verantwoordelijkheid zal ontwikkelen zoals dat door de bank genomen door de rest van ons Nederlanders wordt ervaren. Het is echt een andere (fantasie)wereld waarin zij verkeren.

  Die pinksterwereld staat me meer en meer tegen, maar dat bleek denk ik wel enigszins uit dit bericht. 🙂

 13. Overigens vind ik de zinssnede “met mijn hele hart en ziel blijf ik verbonden aan TRIN maar…” erg opvallend.

  Alsof MvdS al een beetje afstand neemt van het zinkende schip, maar nog wel wat lijntjes vast wil blijven houden om snel weer aan boord te klimmen mocht het weer vlottend worden.

  Van alle betrokkenen zal MvdS van de eventuele ondergang van TRIN als een van de weinigen op een zacht bedje landen, gespreid door al zijn internationale vrinden. Het klootjesvolk zal er achter komen dat al die warme knuffels en grote beloften God’s opeens als een zeepbel verdwijnen. En dan is een zeepbel eigenlijk nog een veel te sterk iets om mee te omschrijven.

  Wat zegt dat op zo’n moment over de echtheid van de grrristenliefde waar deze club zo prat op gaat?

  Wat zegt dat op zo’n moment over de echtheid van de beloofde liefde en zorg God’s?

  En hoewel TRIN nog bestaat, en het voor TRIN nog hypothetische vragen zijn, is het niet raar dat ik dit zo vraag, want er zijn natuurlijk zat garismagische kluppies op hun smoel gegaan waar deze vragen prima gesteld konden worden.

 14. @Boktor
  Je biedt een interessante insidersblik op de zaak.

  Een interessante vraag voor mij blijft: wat zou een alternatief zijn voor de relatief simpele zielen (zoals jij ze noemt), dan de charismatische beweging? Ik denk dat het heel lastig is, want wie trekt zich het lot van dergelijke mensen aan buiten de charismatische wereld met een gelijksoortige aantrekkingskracht? Het ontstaan van een dergelijke beweging is denk ik iets wat we niet in de hand hebben. Er blijven altijd wel MvdS-achtige figuren opstaan, vrees ik.

 15. Ik moet bij TRIN altijd denken aan Jan Matthijs en Jan van Leiden die in 1534 Munster uitriepen tot het Nieuw Jeruzalem en daar de vervloekte wederdoperij toepasten. Het liep niet zo heel goed af met de Gideon van Munster. ‘Gelukkig’ zitten de meeste wederdopers nu in de USA en kunnen we op afstand genieten van hun merkwaardige gedrag. Nederland is een land waar kerkelijk veel fout is gegaan.

  Waarom zijn we niet gelijk achter Luther aangehobbeld? Dat zou veel beter geweest zijn. Heeft iemand hier een idee bij?

 16. De out-of -the-box types zullen blijven. Ook in de tijd dat je om het vrijvechten gekruisigd werd was Jezus zelf niet uniek in zijn optreden. En los van het grrristelijke zijn er ook zat excentriekelingen.

  Maar dat iets steeds maar blijft ontstaan maakt nog niet dat ik mijn schouders ophaal.

  De eenvoudige mensen worden niet alleen door charismanischen aangetrokken hoor. Iedere groep die aandacht geeft aan de mensen om hen heen heeft die aantrekkingskracht. En dat is goed. Kwetsbaardere mensen hebben een beschermende omgeving nodig die naar ze omziet en waar ze terecht kunnen.

  Kwalijk vind ik dat ze bij deze specifieke club geconfronteerd worden met allerlei uiterste stelligheden over gouden bergen die zij dan ook klakkeloos geloven. Ze gooien het laatste beetje houvast dat ze hebben in deze harde maatschappij volledig overboord en laten zich meeslepen in deze club waardoor ze meer een meer vervreemd raken van hun omgeving en het uiteindelijk nog moeilijker wordt voor ze om voor zichzelf op te komen. En als de club dan een keer wegvalt dan zijn deze mensen compleet ontheemd en reddeloos verloren. (Het is wat zwartwit gesteld, maar de lezer kan zijn eigen nuance toepassen en zien dat ik wel een punt heb).

  Alternatieven? Als je persé grrristelijk wil zijn, hou het dan bij de meer conservatieve kant van de religie. Er zijn er zat die nog best heel vrolijk diensten vieren, en toch veel behoudender zijn met hun gouden luchtkastelen. De kans op schade wordt dan iets kleiner.

 17. Nee, hoeft niet per se christelijk, hoor. En het laatste wat ik zeg is trouwens dat organisaties als TRIN niet kritisch tegen het daglicht gehouden moeten worden.

 18. @Boktor: Het is inderdaad verblinding. Dat MvdS twee mensen heeft gevraagd die hun loyaliteit aan hem al hebben getoond spreekt voor zich. Hij zou nooit een externe en daarmee neutrale deskundige inschakelen.

  Zal TRIN ooit een ‘volwassen evenwicht’ ontwikkelen? Als ik naar het verloop van andere charismatische organisaties kijk betwijfel ik het. Voor iemand met zulke verse ervaringen zie je het uitermate scherp.

  Juist omdat zijn internationale roem met de dag groeit (op Facebook al meer dan 35.000 fans zag ik) en er in de Engelstalige wereld geen enkel kritisch stuk over de beste man te vinden is, zou het geen gek idee zijn om de TRIN-spin artikelen in het Engels te vertalen en online te gooien. Dan kan niemand zeggen dat hij/zij niet wist dat er ook een andere kant van de medaille is/was.

  Als je geen charismaniër wilt worden kun je conservatief worden, maar natuurlijk net zo goed vrijzinnig.

  @ardbeg10y: Luther was een mof. Nederlanders gaan niet voor niets nog steeds massaal op vakantie naar het land van Calvijn. 😉

  Maar serieus: dat komt vooral door de vervolging van protestanten in Frankrijk (Hugenoten) die massaal naar ons land zijn gevlucht en een niet onbelangrijke bijdrage aan onze Gouden Eeuw hebben geleverd.

  Wat betreft Münster: elke stroming heeft z’n sektes en ontsporingen gehad. We doen de anabaptisten geen recht door alleen naar Jan van Leiden te kijken, net zo min als dat we de charismatische beweging recht doen door alleen naar MvdS te kijken. Het anabaptisme was een evangelische grassroots beweging in de tijd van de Reformatie, vervolgd door zowel katholieken als protestanten.

  Om een wat beter beeld te krijgen kan ik ‘The Secret of the Strength’ van Peter Hoover aanbevelen, enkele jaren geleden in het Duits uitgegeven als ‘Feuertaufe’.

  http://www.gw.org/Sos/

  Het is natuurlijk niet zo dat de anabaptisten nu lekker in Amerika zitten. De Amish is maar één stroming. We hebben al vijf eeuwen doopsgezinden in Nederland die teruggaan op Simons. De Hussieten waren belangrijke voorlopers, en daar kwamen onder meer de Herrnhutters uit voort, zonder twijfel de meest impactvolle zendingsbeweging van de 18e eeuw.

 19. @ardbeg
  Onze goede vriend is al enige tijd niet gezien in dit dwaze rijk..
  Ik hoop hem binnenkort toch weer eens tegen te komen.
  Mooie, ronde kerel die zegt wat hij vindt en mij bijvoorbeeld erg heeft geholpen met een rationele inslag naar geestelijke dingen te kijken.
  @Pittig, we miss you here..!

 20. @engel: nope, ze staan er nog altijd te pronken.

  Wel mis ik het (profetische) jaarverslag 2014.

 21. @mafchauffeur,

  Wellicht rust er geen zegen op mijn computer of heeft Trin mij een ban gegeven.

 22. @engel: Inderdaad, dat zou verdiend zijn. Mensen wier geest van kritiek zulke ernstige uitwassen kent dat zij zelfs gaan checken of jaarverslagen nog wel op een site staan, verdienen behandeling. Omdat moet worden bezuinigd, krijgen zij nu echter even een ban en wordt voor hen gebeden.

 23. @Johan

  Wat betreft Münster: elke stroming heeft z’n sektes en ontsporingen gehad. We doen de anabaptisten geen recht door alleen naar Jan van Leiden te kijken

  Eens. Er wordt wel eens gesteld dat de dopers pas na Munster het geweld afzworen, onder invloed van Menno Simonsz. Dat klopt niet. Ook de Melchiorieten waren overwegend pacifistisch en over het opnemen van het zwaard zijn dacht ik heel veel discussies in hun kringen gevoerd. Sommigen vonden het acceptabel om geweld te gebruiken om het koninkrijk Gods of het nieuwe Jeruzalem te verdedigen (Munster, de overname van de stad was op zich niet gewelddadig), anderen gingen nog een stapje verder – de oproerkraaiers in Amsterdam en Oldeklooster bijvoorbeeld. Maar dat waren inderdaad de kleinere radicale groeperingen die onder invloed kwamen van een lokale profeet. Maar geen van allen vonden ze het in elk geval acceptabel om geweld te gebruiken in wereldse conflicten. Het geweld was dus geen vanzelfsprekend uitvloeisel van hun geloof, maar een zeer discutabele kwestie waarover ze van mening verschilden.
  Hun normale gedachtengoed (de volwassenendoop bijvoorbeeld ) kreeg veel sympathie onder protestanten in die tijd

 24. Ik snap dat wel van de regering. Voor je het weet doet zo’n Birmese Joop van Ooijen mee met de verkiezingen.

 25. De RVD meldde vandaag dat H.M. Koningin Maxima in haar rol als gezant van de VN naar Myannar afreist.

  Duidelijk weer één van de zegeningen die door de campagnes van TRIN van boven komen.

  Misschien dat het nu toch nog lukt met die blinde kindertjes….

 26. Bovendien is TRIN afgelopen januari zijn ANBI status kwijtgeraakt. Droefenis alom dus.

 27. @engel
  Wat ben jij een azijnzeikerd….
  Je moet gewoon ook eens gaan geloven en vertrouwen..!

 28. Connecties heb ik. Zal eens rondvragen, hoewel ik dat volk liever mijd. Helaas zijn het allemaal MvdS aanbidders dus verwacht er niet veel van.

 29. @Boktor,
  Het hoeft niet hoor. Misschien weten ze het zelf niet eens, want op de site van Trin staat nog wel doodleuk dat ze die ANBI status hebben. Ze vertellen hun onnozele volgelingen echt niet alles. Ik denk dat de Belastingdienst er eindelijk achter kwam dat er teveel zaken niet kloppen bij Trin.

 30. @Boktor

  Als je ze liever mijdt, raad ik je ook af om die connecties aan te halen. Is niet goed voor je loskomingsproces en vervult je met onnodige negatieve energie voor waarschijnlijk onrelevante zaken voor het stervende gedrogt dat TRIN heet wat uiteindelijk toch wel weer wordt vervangen door een andere wanstaltige club. Er is eenmaal behoefte aan: volgzaamheid voor iets wat claimt het ultieme te bieden. Overigens een voorzienigheid wat sommige mensen veel troost, zelfverzekerdheid en sociale contacten biedt. Het pakt niet altijd uit zoals bij jou. Sommige mensen worden belazerd door halve mesiaanse gare, maar halen daar veel immateriële winst uit.

 31. @Boktor,

  Laaat me (ons) effe weten wat je ontdekt.

  @Derk,

  De psychische en emotionele schade is veel groter.

 32. @Boktor

  Ik ken wel mensen, nee eigenlijk kende mensen die veel vrienden hebben bij TRIN en elke keer weer uitzagen naar een volgende show. Ik iriteerde mij dar mateloos aan en kwam tot de conclussie zoals Lubach dat ik maar beter geen vriende kon zijn met mensen die er zo’n geloof op na houden. Voor je het weet neem je de taak op je om op spoken te jagen, een andermans geloof. Volgens mij is een satirisch stukje zo hier en daar meer dan voldoende en zelfs ook niet meer zo nodig. Ik denk dat een onverschillige houding persoonlijk meer opleverd dan dat gestrijd er tegen om te bewijzen dat het een louche stichting is. Paranormale shit en de (zelf)oplichting die daarbij hoort is een menselijke behoefte/eigenschap. Sterker trouwens nog ik denk dat TRIN bij de aller armste in materiële zin behoorlijk toevoegd. Je zou het nog kunnen hebben over dat seksueelmisbruik incident, maar ik geloof niet dat bij GG of hier de feiten van op tefel zijn gelegd. Tenminste serieuse onderzoekers heb ik er niet over gehoord.

 33. Derk, goedbedoeld misschien, maar ik behoef geen advies over mijn gemoed.

  Mensen worden bedrogen en beschadigd, levens weggesmeten, doodzonde.

 34. @Engel
  Voor mij zijn die artikelen niet voldoende om een juiste insschatting te maken. Ik denk zelf dat als TRIN misbruik onder de pet zou houden het meer booming zou zijn dan die artikelen (Die voor een rechtzaak of juridisch gedegen onderzoek blijkbaar ook niet voldoen)

  @Boktor

  Is goed hoor. https://www.google.nl/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=trin%20heeft%20mijn%20leven%20kapot%20gemaakt

  https://www.google.nl/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=TRIN+sloopt+levens

  https://www.google.nl/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Mattheus+van+der+steen+maakt+levens+kapot

  https://www.google.nl/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=trin%20is%20een%20sekte

  Zelfs al heb je gelijk, je/jullie zijn/bent een van de weinige die klaagt, Dat kan overkomen als een teleurgestelde aasend op zoete wraak. Kreetjes hier hebben geen zin. Dus misschien is het een beter idee om je met gelijkgestemde te verenigen en kijken wat je juridisch kan, dan hier als zure lasteraar over te komen. Indien het je niet lukt om je te verenigen even herzien vaan hoe groot het probleem is en hoe groot jouw probleem is.

 35. Kijk i.i.g hoeveel energie in kritiek op Maasbach is gegeven en hoe erg hij daar onder lijdt. Als je dat voldoende vind, doe wat je niet laten kunt.

 36. Fijn kuchtrolkuch Derk.
  Er is een reden dat ik weinig detail geef.
  Kusjes.

 37. @Boktor

  Je lijkt Mattheus of David wel. Die zien in kritiek ook meer pesterij dan kritiek. Nogmaals geef die mensen geen tijd en energie. Dat heb ik redelijk beargumenteerd. Ik ben geen TROL maar verre van meegaand of ja knikkend. Dat kan met alles en heeft zo ook zijn nut. En in deze zeker. Die mensen gaan gewoon door terwijl jij je blijft frustreren over wat daar gebeurt en over je eigen verleden. Zoek, desnoods met een advocaat of je ze achter het hekje in de rechtbank kan krijgen. Maar schaar je niet bij mensen die zoveel mogellijk vuil bij elkaar zoeken tot dat het allemaal ongeloofwaardig wordt. Tevens hoeft wat ik zeg jou niet te overtuigen. Ook goed als iemand anders het leest en denkt: daar zit wel wat in. Ik haat alle aandacht die deze mensen krijgen. Geloof (en dat is waar deze mensen op gedijen en varen) is wat moeilijker te slopen dan politieke voorkeur.

 38. Kritiek? LOL

  Fantasie bedoel je.

  Zonder enig idee te hebben van mijn verhaal heb je strooi je in het wild met adviezen. Leuk als je hoopt dat een ander er ooit iets aan zal hebben, maar richt ze dan niet aan mijn adres.

 39. @Boktor

  Fantasie bedoel je.

  “Zonder enig idee te hebben van mijn verhaal heb je strooi je in het wild met adviezen. Leuk als je hoopt dat een ander er ooit iets aan zal hebben, maar richt ze dan niet aan mijn adres.”

  Mijn advies is stop met je druk te maken om die man. Dit met de kennis dat je je al jaren mee bezig houdt. Daarbij stel je dat je met tegenzin oude contacten wil aanhalen om info op te doen. Dan zeg ik doe het niet als het je nog zo raakt. Ik heb dan wel kennis hoe dat gaat met sektes en look a likes daarvan. Dat het loze en negatieve energie is om erin te steken. En zeker bij mensen die zo geliefd zijn als Mattheus, David etc. etc. Tevens maakt Mattheus het veel mensen het naar de zin. Mensen die zonder groep met warme emoties nergens zijn, die beter af zijn met die illusie, de teleurgestelde ten spijt. Het is een les die ik zelf ook heb moeten leren.

  Ik zelf ben een half jaar naar De Deur geweest (ik schaam mij er nog voor). Toen ik een beetje zelf begon na te denken wou ik mijn vrienden waarschuwen. Die hebben mij vervolgens beschuldigd van medewerker van het kwaad te zijn. (Net als mijn gereformeerde moeder trouwens) Daar zat ik in mijn eentje. Ik heb zitten brainstormen om op een manier te komen om de boel te ontmaskeren, maar God is geest in een wereld van geesten. Dat gaat makkellijker door de vingers dan zand. De enige oplossing die er was afstand nemen. Een paar van die mensen hebben later alsnog afstand genomen van die kerk. Uiteindelijk heb ik het in mezelf niet meer gevonden nog vriendschap met die mensen aan te gaan. Hoewel ik wel begrijp waarom ze niet naar mij luisterde. Ik kan niet pronken met mijn gelijk achteraf of zo. Ik heb heb gewoon de mazzel dat ik iemand ben die duidelijkheid nodig heeft en gaat wantrouwen wanneer he niet te verkrijgen is en dat ik mij maar moeilijk hecht.

 40. Heb niet gezegd dat het oude contacten zijn. Integendeel, het zijn voornamelijk mensen die ik regelmatig ontmoet.
  Mens zijn is emotie hebben, maar dat wil niet zeggen dat het te veel emotie is voor mij.
  Druk maken is het niet, maar ik ben wel begaan en niet onverschillig.
  Mijn bron is liefde en niet haat of negatieve energie.

  Zo wijs is zomaar een heel stel punten aan waar je er naast zit aan mijn adres. Vandaar dat ik je beticht van het gebruik van fantasie. Dat hoef je niet met een negatieve toon te lezen, zie er liever een glimlach bij.

  Ik voel me niet geroepen op hier en nu mijn kenmerkende openheid te tonen. Neem aan dat mijn huidige toestand anders is dan een jaar geleden.

  Verder is het gewoon fijn om met gelijkgestemden te keuvelen over zaken die je interesseren. Dat is waar dit forum tenslotte voor is. Voor mijn part bestaat er geen illusie dat dit enig gewicht in de schaal legt voor eventuele veranderingen in de wereld. Ik ben een realist.

 41. Hoi Boktor
  Leuk je hier weer eens te zien.
  Je bent een levend getuigenis voor de mogelijkheid dat mensen kunnen veranderen….
  Daar heb ik waardering voor.
  Laat je niet verleiden tot verbittering.
  Mochten je tenen toch te lang worden, dan is er altijd hoop bij de Gloriestoel…

  Sjabba😇

 42. Er is een nieuwe loot aan de tak:

  Stichting Gospel Music Festival, KvK 62428756. Hier zal ongetwijfeld het Myanmar avontuur in ondergebracht zijn, inclusief de verdere internationale ambities van de organisatie.

  ANBI lijst toont deze toko nog niet, maar dat zou goed een administratieve vertraging kunnen zijn. Geen idee hoelang zo’n aanmelding door het systeem loopt eer die op de openbare lijst is bijgewerkt.

  Het zou best kunnen zijn dat de Belastingdienst de ANBI heeft afgenomen en dat dit de oplossing is daarvoor. Het kan ook gewoon eigen initiatief zijn. Ze hebben tenslotte ook (hoewel ietsje te laat, maar dat mag geen naam hebben vind ik) de jaarrapporten keurig online gezet. Dus in die zin komt het mij voor dat de organisatie zich richt op het naleven van de regels omtrent de ANBI registratie.

  Verder is er uiteraard de kerk nog (House of Heroes) waar ze makkelijk allerlei andere goede werken onder kunnen scharen met behoud van de aftrekbaarheid van de giften.

 43. “TRIN wordt GMF
  TRIN wordt Stichting Gospel Music Festival (GMF)! Dit is de naam waarmee we in veel landen al langer bekend zijn. Op dit moment zijn we achter de schermen druk met de transitie. Qua missie verandert er natuurlijk niets: samen voor miljoenen zielen! Neem alvast een kijkje op de nieuwe website: http://www.gospelmusicfestival.nl en zie volgende maand de vernieuwde nieuwsbrief tegemoet!”

  bron: Trin nieuwsbrief van 11-06-2015

  En zo heeft Mattheus de controle over zijn stichtingen weer terug! Begin gewoon een nieuwe stichting met een nieuwe naam.

 44. Geplande activiteiten volgens het uitreksel van de KvK:

  ‘Het organiseren van grootschalige evenementen, met als doel het werven van fondsen zodat de evangelist Mattheus van der Steen en eventuele andere evangelisten naar de Gospel Music Festivals kunnen reizen om daar de visie en missie van het Gospel Music Festival gestalte te geven.”

 45. Ach, de volgelingen geloven er heilig in hoor. Dat het een manier is om macht te houden komt niet in ze op. Dat zelfs de allerheiligsten manipulatief kunnen zijn kunnen ze zich niet voorstellen. Het is God’s openbaring ongetwijfeld.

 46. Ik hield het vol tot 1:21, en dat was zonder geluid. Het inspireert me om verder te gaan met andere dingen.

 47. @Boktor: Het is duidelijk dat je ontkeerd bent van je oude charismatische wegen. De kracht zit in de herhaling!

  Het is een krachtige mantra. Gelukkig heb je hem weten te weerstaan.

 48. Heb geleerd dat herstenen door herhaling patronen ontwikkelen, deze stond me niet aan.

 49. Ach ja… TRIN mag dan misschien geen ANBI status meer hebben, maar of het kerkgenootschap VPE heel erg blij is met haar vermelding in het register van de Belastingdienst, dat is ook nog maar de vraag:

  Naam instelling: Groepsbeschikking Verenigde Pinkster- En Evangeliegemeenten
  Vestigingsplaats: Urk
  Begindatum: 01-01-2008
  RSIN: 810908463

  Ook bekend als:
  ‘ JEHOVAH’S GETUIGEN SITTARD ‘
  Websiteadres:
  http://www.jw.org/nl

  http://213.197.219.132/anbi_zoeken_lwcm/search.php?s=25&q=Groepsbeschikking&p=

 50. Verdwijnt de naam Trin helemaal uit de aardse gewesten?
  Dan hebben GG en DS toch het lek zodanig bovengehaald dat er financieel geen redden meer aan is.

 51. Nieuwsbrief gelezen.
  Een nieuwe naam betekent niet dat je direct een nieuwe betrouwbaarheid ontwikkelt!
  Bijzondere ontwikkeling op deze bijzondere dag. Een mooie afsluiter!

Reacties zijn gesloten.