Bekeert u! … oh wacht…

BEKEERT U! … OH WACHT…

Altijd handig, zo’n site met verzamelde geloofstoerustingsfilmpjes om mijn algehele verdorvenheid weer een beetje op te krikken.

Alleen loop ik nu een beetje vast.
Want: moet ik me terstond bekeren…

… of me juist verheugen in het feit dat dat me nog steeds niet lukt?

8 gedachten over “Bekeert u! … oh wacht…”

 1. @Bokkepoot; Bekeren is dagwerk! Da’s niet een eenmalige gebeurtenis!

 2. @Ettje

  Prima, maar is dat relevant hier?

  Ik vond het contrast tussen de twee filmpjes, die beiden op de site worden geplaatst onder hetzelfde geloofstoerustings-label, nogal frappant. Waar meneer A met opgeheven vinger de zaal toebijt dat we het niet in ons hoofd moeten halen om te denken dat we onszelf niet kunnen bekeren, legt mijnheer B in alle liefde uit dat het een zegen is om te beseffen dat we onszelf niet kunnen bekeren.

  Ik weet dat beide kanten bij dezelfde bijbelse medaille horen – althans, ik ken de exegetische pogingen om de schijnbare paradox te elimineren – maar het contrast vond ik hier gewoon wel grappig. Meer ook niet.

 3. @Ettje
  Dagelijkse bekering: volgens mijn ervaring is dat meer een gereformeerde visie op het evangelie. Evangelische leggen vaak veel meer nadruk op de bekering als een eenmalige keuze, waardoor het vervolgens voor eeuwig goed met je zit (toegang tot de genade van Christus). Wat daarna komt is ‘slechts’ uitwerking van het reeds verkregen geloof / groeien / vervulling van de Geest, maar betekent niets meer voor je eeuwige redding.

  Menige zondag heb ik onder het woord van de beste bovenste man gestaan 😕 Personen als Ezinga zijn meestal afkomstig uit een nogal zwaar milieu met een sterke nadruk op de predestinatieleer en hebben later een soort bevrijdingservaring meegemaakt, toen ze op basis van Bijbelteksten wel de ‘zekerheid van het geloof’ kregen, meestal gepaard gaand met een overgang in visie van kinderdoop naar volwassenendoop.

  Ze erkennen meestal het spanningsveld wel, dat een mens zich niet kan bekeren, maar dat het enkel Gods Geest is die mensenharten kan veranderen. Maar ondanks dat kun je er wel voor kiezen, want als je dat doet is het de Geest die dat in je werkt (Het is uw Geest die mij doet zeggen Jezus Christus is de Heer’ opw 167). Het is een soort paradox die alleen bij God mogelijk is (en niet voor mensen te begrijpen), zoals heel veel dingen in het geloof (neem bijvoorbeeld wet & genade, behoud door werken & behoud door geloof, enz.).

  In de filmpjes hierboven is Ezinga blijkbaar de arminist en Piper de calvinist 🙂

  Misschien een vraagstuk dat we aan Willem kunnen voorleggen 😉 :

 4. @Gansanders: Zullen we de categorie ‘Wie Weet Waar Willem Ouweneul Woont’ introduceren? 🙂

  @Bokkepoot: Ik vond het boekje van John Piper over Romeinen 9 (The Justification of God) eigenlijk wel aardig overtuigend (en ik ken die hoofdstukken en de literatuur vrij aardig, dus ik denk dat ik daar wel een mening over mag hebben). Ik heb de indruk dat evangelischen zoals Ouweneel zich nogal makkelijk uit de conundrum denken te redden. Wat niet wil zeggen dat ik het er mee eens ben, het levert je een behoorlijk vervelend godsbeeld op. Maar daar moet je dan maar mee zien te dealen. 😉

  @Ettje: Eens met gansanders: je taalgebruik is niet zozeer bijbels, als wel bepaald door je traditie. Misschien daardoor wel realistischer. 😉

 5. @Wilfred

  Zullen we de categorie ‘Wie Weet Waar Willem Ouweneul Woont’ introduceren? 🙂

  LOL! XD

  Ik heb de indruk dat evangelischen zoals Ouweneel zich nogal makkelijk uit de conundrum denken te redden. Wat niet wil zeggen dat ik het er mee eens ben, het levert je een behoorlijk vervelend godsbeeld op

  Ik denk dat je met de eerste zin bedoelt dat Ouweneel waarschijnlijk een hele doorwrochte constructie heeft bedacht waardoor beide kanten van het bekeringsproces gewoon sĂșperlogisch en naadjesloos op elkaar aansluiten? 🙂

  Wat betreft de tweede zin: waar ben je het niet mee eens? Je bent het niet eens met het systeem waarbij zowel de kool (bekeert u!) als de geit (je kunt er niks aan doen) gespaard worden?


  In elk geval: mijn theologisch en literair inzicht gaat zover dat ik bij de bovenste brave man denk: hou toch op met je emo-geschreeuw, en de sympathieke meneer daaronder doet me denken aan Kermit de kikker.

  Verder zoeken ze het maar lekker uit.

 6. @gansanders; Best mogelijk dat het uit een bepaalde traditie komt. Ik hou me daar nooit zo mee bezig. Spreek alleen voor mezelf als ik zeg: bekeren is dagwerk en mensen werk… Maar dan wel als een lichte last, en niet als een last waarvan ik met de tong op de schoenen ga lopen! Waarom zou ik? We zijn immers verloste mensen! Volgens broeder Petrus zelfs heiligen die dood zijn voor de zonde!

 7. @Bokkepoot: Ah, nou weet ik waar hij me aan doet denken! 🙂

 8. @gansanders
  Grappig, wat je daar zegt over Ezinga doet mij dan weer denken aan Arie de Rover. Ook zo’n gereformeerde meneer die het licht heeft gezien. En da’s mooi voor ‘m!

Reacties zijn gesloten.