GerGem doet boete

Afgelopen zondag hielden de Gereformeerde Gemeenten een dag van boete en verootmoediging, in de hoop dat christenen hierdoor zullen stilstaan bij zowel de manier waarop zij in het leven staan als de secularisatie van Nederland. Het is gemakkelijk om een dergelijke initiatief weg te zetten als kerkisme, wereldvreemdheid of een gevalletje kalf-put, of om een discussie op te starten over hoe zinvol het is om zo’n boetedag te houden. Maar hebben de GerGem niet gewoon een punt?

Eén van de zaken waarin synodevoorzitter ds. J. J. van Eckeveld bijvoorbeeld aanleiding zag voor de boetedag, is het toenemend materialistische en hedonistisch gedachtengoed onder zijn kerkleden. In een tijd waarin de armsten steeds armer worden en de rijksten rijker, is dat onder volgelingen van Jezus inderdaad een opvallende ontwikkeling.

De opvattingen van de synode sluiten bovendien bijzonder goed aan bij de actualiteit: ten gevolge van de economische crisis zijn diverse initiatieven ontstaan om voedsel, autoritten, kleding, gereedschap, enzovoorts te delen. Bezit is “uit”, ruilen is het nieuwe hebben.

Een ander verschijnsel waar Van Eckeveld zich zorgen over maakt, is het veelvuldig gebruik van sociale media, vooral onder jongeren in zijn kerkgenootschap. En inderdaad, er kleven naast positieve ook zeker negatieve effecten aan het (veelvuldig) gebruik van bijvoorbeeld facebook: zo schijnen gebruikers gemiddeld meer geneigd om geld uit te geven, kunnen plaatjes van lekkere gerechten (zie je ooit een mislukte cake op instagram?) aanzetten tot overeten, heeft het zelfvertrouwen van sommige mensen te lijden onder de altijd maar positieve beelden die ze zien van anderen (twitter jij over je mislukkingen?) en spijbelen jongeren die veel op facebook zitten vaker.

Kortom, die boetedag was zo gek nog niet?!

Advertentie

51 gedachten over “GerGem doet boete”

 1. ….en als men dan toch boete aan het doen is laten ze dan ook niet vergeten om dat over hun “Geestdodende” voorwaardelijke verzoeningsleer te doen…

 2. @shin:
  neem mijn advies ter ore,
  en gij zult een jammerklacht aanhoren.
  ga eens ter kerke bij de dichtsbijzijnde GerGem
  en hoor naar de dominee die met luide stem,
  vooral de ellende staat te bepreken.
  Neem kennis van alle voorwaarden tot geloof,
  Pas op voor een gestolen Jezus; dat is roof!
  Beste Shin ga daar eens kijken,
  bij GG leden die op tobbers moeten gelijken.
  dan snap je wellicht de noodzaak van boete doen
  want juist daar wringt bij hen de schoen.
  m´n preekadvies zou het volgende zijn:
  van de splinter en de balk in je oog, dat doet pijn ..
  geachte GG-ers, schoffel eerst uw eigen tuintje eens schoon,
  en inventariseer de vruchten aan uw eigen levensboom.
  voordat u anderen gaat be(ver)oordelen

 3. @phlippus
  Nou…. ik had genoeg aan de docu Houdt God van vrouwen?
  Wat een beklemming…. 😦

 4. Met boete doen heeft het natuurlijk niets te maken. Als je de brief leest die is voorgelezen in de gereformeerde kerken, (zie http://www.cip.nl/artikel/42121/Gods-Naam-wordt-allerwege-gelasterd) ging het toch vooral even om het doen van een plasje tegen de piketpaaltjes van de zelfgekozen grote wereldproblemen, zoals kleding, vloeken, halfblote dames op reclameposters, de koopzondagen en de gevaren van het internet. Ach ja. Conservatisme levert wél kerkgroei op. (http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/ledental_geref_gemeenten_groeit_1_827104) . Of zou die groei zijn danken aan gebrekkige voorlichting?

 5. Over groei gesproken: Het verlies van leden door de Gergem aan andere kerken of geen kerk, is nog steeds groter dan het aantal toetreders: 1833 tegen 1052. (bron: jaarboek Gergem) Dat is dus een behoorlijke gemeente en alle reden om boete over te doen zou ik zeggen. Steek die hand maar eens in eigen boezem i.p.v. steeds naar de boze wereld te kijken of andere “te lichte” kerken en christenen. Zelf ben ik ook zo’n uittreder (2001) na schofterig gedoe met ouderlingen e.d. Goddank, eindelijk uit het diensthuis uitgeleid!! Het rake herkenbare gedicht van Phlippus is me dan ook uit het hart gegrepen.

 6. volgelingen van Jezus

  Dat is de kern van wat een christen onderscheidt van een jood.

  Maar wat is dat nu precies?
  > Naar de kerk gaan?
  > Niet op internet zitten?
  > Eindeloos praten over de verschillen tussen arm en rijk?
  > …

  De indruk die ik krijg van Jezus is dat hij behoorlijk revolutionair was, en alles maar dan ook alles opgaf voor zijn missie.

  Ik zie in de christenen / christelijke traditie van vandaag de dag niets terug van dat beeld dat ik heb van Jezus.

 7. @ruub

  ging het toch vooral even om het doen van een plasje tegen de piketpaaltjes van de zelfgekozen grote wereldproblemen, zoals kleding, vloeken, halfblote dames op reclameposters, de koopzondagen en de gevaren van het internet. Ach ja.

  Nee, lekker ben jij. Proberen we een keer positief te doen, wordt dat weer genadeloos onderuit gehaald 😉

 8. @Boktor

  De indruk die ik krijg van Jezus is dat hij behoorlijk revolutionair was, en alles maar dan ook alles opgaf voor zijn missie.

  Ik zie in de christenen / christelijke traditie van vandaag de dag niets terug van dat beeld dat ik heb van Jezus.

  Sterker nog, zeker de GerGem lijkt met zijn eigen zuil meer op de farizeeën zoals ze in de evangeliën worden omschreven.

  Het waren de farizeeën die iedere omgang met ‘zondige mensen’ wilden vermijden om zo zelf rein en puur te kunnen blijven. Het kwaad was natuurlijk besmettelijk, dus mocht je bijvoorbeeld ook alleen maar eten met mensen die net zo goed waren als jij bent. Dat opsluiten in je eigen cultuur en in je eigen gelijk is iets dat je bij de GerGem ook rijkelijk terug kunt vinden, inclusief het kwaadspreken over ‘de wereld’.

  Dat staat toch in schril contrast met Jezus die stelde dat gezonde mensen geen dokter nodig hebben en dus juist ‘de wereld’ introk om de verloren schapen op te zoeken.

 9. @phlippus

  laten ze dan ook niet vergeten om dat over hun “Geestdodende” voorwaardelijke verzoeningsleer te doen…

  Je kan de GerGem ook theologisch veel verwijten, maar volgens mij niet dat hun verzoeningsleer voorwaardelijk is. Het hele idee van de predestinatie is juist dat je op het fatalistische af geen enkele invloed hebt op of je nu wel of niet tot de uitverkorenen behoort.

  Dat ze desondanks strikte (al dan niet ongeschreven) regels kennen heeft niets te maken met de verzoeningsleer, maar meer met de vraag van Paulus of je dan maar moet blijven zondigen zodat de genade dan toe kan nemen.

 10. 11 preken van de Boetedag van 11 mei.

  Gods terugroepen van Israel
  De twist des Heeren
  Een gebed in nood
  Een getuigenis van de Heere Jezus
  De heiligheid van de gemeente Gods
  Een hemelse boodschap op een bijzondere boetedag
  De aangrijpende klacht van Jeremia
  Ezra’s boetedag
  Een waarschuwing op de levensreis
  De Heere op het altaar
  Micha, Gods boodschapper

  http://www.prekenweb.nl/nl/Zoeken?GebeurtenisId=139

  Waar je voor de gemiddeld evangelische preek tenminste één tot twee uur moet uittrekken om de mp3 of video met al dan niet gekromde tenen uit te zitten, kun je hier gewoon de transcriptie lezen.

  Ideaal.

 11. @Br.Martinus:

  Steek die hand maar eens in eigen boezem i.p.v. steeds naar de boze wereld te kijken of andere “te lichte” kerken en christenen.

  Je wordt op je wenken bediend. 🙂

  Gemeente, het is vandaag een bijzondere dag. Een boetedag, midden in het jaar 2014.

  Zo’n dag is niet zonder gevaar. Eén van die gevaren is dat we gaan wijzen. Naar iemand anders, naar anderen buiten onze kerk, naar andere kerken. Naar de zonden van de wereld, naar de verwording van de maatschappij.

  Er zijn zaken genoeg om op te noemen. Het huwelijk tussen man en vrouw staat onder druk. Het homohuwelijk is een feit. Abortus is een gepasseerd station. Euthanasie volgens de geldende criteria is legaal. Zondagsheiliging is in grote delen van het land verleden tijd. En ga zo maar door.

  Wijzen naar anderen… Dat wordt een gemakkelijke boetedag. Want zolang je wijst, voel je zelf geen pijn. De slagen treffen immers anderen.

  Het Woord heeft dan wel een boodschap, voor die, en die, maar… wijzelf? Nee, wijzelf voelen ons best nog wel een beetje tevreden met wie wij zijn.

  Zeker, we hebben ook kritiek op sommigen binnen onze kerk. We ontwaren evangelische invloeden, wereldgelijkvormigheid, oppervlakkigheid. Maar gelukkig… het is wel vlakbij, maar het raakt ons niet rechtstreeks. Natuurlijk, boete is nodig. Maar het geldt ons persoonlijk niet.

  Zo verwordt deze dag van boete tot een dag van tevredenheid.

  Tevredenheidsdag 2014. Een dag waarop je heimelijk een beetje trots kunt zijn. Wij houden tenminste nog een boetedag… Anderen niet. En, zeggen we, de Heere is gelukkig ook nog met ons.

  Gemeente, zoiets zeiden de inwoners van Juda in de tijd van Micha ook.

  Letterlijk horen we ze in Micha 3 vers 11 zeggen: Is de Heere niet in het midden van ons?

  Wat een zelfgenoegzaamheid en griezelig automatisme! Wat wij andere kerken verwijten, is dat niet de bodem van onze eigen gerustheid? Is de Heere niet in het midden van ons? Bij ons, in de Gereformeerde Gemeenten?

  Maar het is de zonde van de kerk, van onze kerk, dat we een boetedag houden, maar zélf niet buigen. Zo tevreden zijn! Wij hebben de waarheid toch nog?

  We weten zelfs messcherp anderen binnen onze gemeenten te veroordelen wanneer wij ze zien vervlakken.

  En kijk eens hoe vol onze kerken nog zitten! Zie eens hoeveel geld wij geven aan de kerk, aan zending en evangelisatie. Kijk eens hoeveel jongeren we nog in onze kerk hebben! Is de Heere niet in het midden van ons?

  Maar God zegt ondertussen door de mond van Jesaja – het staat in Jesaja 29 vers 13: Dit volk nadert tot Mij met zijn mond, en zij eren Mij met hun lippen, maar zij doen hun hart ver van Mij; en hun vreze, waarmee zij Mij vrezen, zijn mensengeboden…

  http://www.prekenweb.nl/nl/Preek/Open/17254

 12. Misschien heeft die aantrekkingskracht van die kerk (al moet je die zeker relativeren, zoals br. Martinus terecht schreef) te maken met de neiging om jezelf door bepaalde uiterlijkheden heiliger te kunnen voelen (om maar even bij Bram aan te sluiten)? Dat zou dan wel ironisch zijn, want in directe tegenspraak met de oorsprong van de Reformatie. 😉

  De oudtestamentische neigingen in deze gemeenten (zowel t.a.v. moraal als t.a.v. gemeentevisie) zijn mij altijd een raadsel geweest.

 13. @Maf: Heb je hem ook uitgelezen? Want meestal gaat het verderop in de preek dan toch nog een keertje fout… 😉

 14. @Wilfred: het gaat helemaal goed tot het eind! 🙂

  Gemeente, wie van u wijst op deze boetedag nog naar iemand anders?

  God wijst naar mij en naar u en zegt: ‘Het oordeel komt vanwege uw rebellie, o Jakob, vanwege uw opstand, o Juda.’

  Wie van u gaat er toch door? Weet dat Christus tranen over u weent op deze dag. En weet dat het oordeel onherroepelijk komen zal.

  Interessant is nog wel de rekkelijkheid over de Heilige Schrift: 😉

  Het lijkt er op dat er steden worden genoemd die helemaal niet bestaan hebben. Ze worden als een soort van dreigende beeldspraak ingevoerd, soms zelfs met een vleugje van spot.

  http://www.prekenweb.nl/nl/Preek/Open/17254

 15. @maf: je citeert uitgerekend de sympathieke dominee uit Kampen, oud-zendeling dr. Hans IJsselstein die samen met zijn vriend en ambtsbroeder ds. Kees Vreugdenhil uit Houten tot de “lichtere” en loyaal gunnende en minder wereldvreemde dominees gerekend moet worden. Dergelijke dominees zijn helaas steeds meer uitzondering dan regel. Zie ook het open gesprek met Vreugdenhil recent in het ND: http://www.nd.nl/artikelen/2014/mei/08/zijn-pastorie-is-in-de-fik-gestoken

 16. @Maf:

  Inwoneres van Zaänan – uitgaansstad – ga niet uit! Uitgaan is er niet meer bij.

  Dat is natuurlijk geen wonder, dat deze stad vernietigd zal worden… 😉
  Uitgaan was er voor de Gergemmer sowieso niet bij.

  Wel interessant dat hij indirect wijst op Rom. 2: 24. De hand zou wat mij betreft dan nog wel wat verder in eigen boezem mogen, b.v. dat ze door zo de nadruk op het uiterlijke te leggen God niet juist voorstellen aan de wereld. Om maar eens wat te noemen.

  Terecht dat hij zegt dat ze niet naar anderen moeten wijzen, maar wat dit soort dagen dan eigenlijk bereikt, is nog sterker de eigen traditie en uitleg en wereldmijdenheid te onderstrepen. Ik vind dat niet echt boete doen, het is zo meer een promotie voor eigen aloude standpunten.

 17. Pervers idee, heb je net Pasen gehad, ga je een boetedag organiseren. Ach, Pasen kennen ze niet, het accent is vooral het lijden en sterven van Jezus omdat Gergemmers stiekem naar Radio 538 luisteren en wereldgelijkvormig geworden zijn.

  Zo. Even gram gehaald op een paar jaar dezelfde preek horen.

 18. De gergemmers die ik gesproken heb bleven maar doorzeuren over dat het allemaal zo vreselijk is in de wereld. Het is inderdaad oude wijn in nieuwe zakken.

  Maar, mooie analogie met goedgelovig / dwazeschare.

 19. @ardbeg10y: lol 🙂

  Nou, misschien ga je het verschil nog wel ontwaren als je even geduld hebt…

 20. @Mafchauffeur

  Wat een preek zeg! En dat in de GerGem?
  Petje af voor deze dominee hoor!

  Ik vind dat ze op deze manier toch echt wel een punt hebben.

 21. @Rinus: En wat zie jij precies als de boete dan die hij doet of waar hij toe oproept?

 22. @maf
  Hé, eerste 11, nu nog maar 2 op die site? Is dat plaatje ook het landelijk gebruikte plaatje, denk je? Ik word er sip van. Of is dat juist de bedoeling?

 23. @Wilfred

  Hij zegt de hele tijd dat men niet naar anderen moet wijzen, maar naar zichzelf moet kijken en de uitspraken die Micha doet op zichzelf moet betrekken. Boete voor je eigen persoonlijke zonden dus.

  U dacht misschien vandaag boete te moeten doen vanwege de zonden van anderen, maar Christus weent tranen over ú.

  Maar het is de zonde van de kerk, van onze kerk, dat we een boetedag houden, maar zélf niet buigen. Zo tevreden zijn! Wij hebben de waarheid toch nog?

  En op het moment dat ze ‘amen’ willen zeggen op de woorden: ‘God zal de wereld oordelen en wij – kerkmensen – gaan vrijuit…’, op dat moment priemt Micha met zijn vinger vooruit, en zegt: ‘Het is om de rebellie van Jakob.’ Het is om u! U behoort tot die opstandelingen!

  Ja, maar God zegt: ‘Dat is úw rebellie, o Jakob. Dat is úw opstand, o kinderen van het verbond.’
  Ja, dat is mijn opstand. Dat is uw opstand. Het heilige van Gods huis vermengen met de zonde van je hart. En vervolgens doen alsof er niets aan de hand is, alsof dat de gewoonste zaak van de wereld is.
  U komt naar de tempel, Mijn huis – zegt God – u komt naar de kerk. U kijkt naar rechts en u minacht uw broeder. Dat is moord.
  U kijkt naar links en laat het oog van uw begeerte vallen op uw zuster. Dat is overspel.
  U praat over hen, roddelen, kletsen, oordelen en veroordelen. Dat is een vals getuigenis spreken.
  U onthoudt Mij – zegt God – uw offer in de collecte, u onthoudt Mij waar Ik recht op heb. Dat is diefstal.
  U dient in uw hart en uw leven een godsbeeld dat u zelf gemaakt hebt. Misschien wel alleen voor de zondag. Het doordeweekse staat er los van. En dat alles onder het mom van rechtzinnigheid en vroomheid.
  Gemeente, dat is tempelprostitutie van de eenentwintigste eeuw!
  Toen, in de tempel. Nu, in de kerk!

  U dacht misschien vandaag boete te moeten doen vanwege de zonden van anderen, maar Christus weent tranen over ú.

 24. @Rinus: Je hebt gelijk. Hoe ik daar nu overheen kon lezen…

  Maar misschien viel mijn oog meer op dit soort zinnen:

  Vroeger heette dat eigenwillige godsdienst. Tegenwoordig zou je zeggen: eigenwijze godsdienst; je doet het op je eigen manier.

  Dat soort zinnen verwijst naar een bestaande mores. De eigen traditie. De dingen die hij in jouw quote benoemt, vind ik met je opmerkelijk. Daar tussendoor staan ook zinnen die me dan weer wat minder aanspreken, zoals de bovenstaande en deze:

  Het heilige van Gods huis vermengen met de zonde van je hart.

  Dat doet weer een beetje denken aan de Farizeen, die de heiligheid van de tempel uitbreidden naar het huis van de gewone man. Als je dat beperkt tot consistentie in ethisch gedrag (doe in je leven door de week waar je je op zondag achter schaart), vind ik het prima. Wat dat voor de rest precies te maken heeft met de heiligheid van de kerk (waar hij blijkbaar letterlijk het gebouw mee bedoelt), wordt me echter niet echt duidelijk.

  Wat mij betreft zou hij, als hij er de moed voor heeft, de inconsistentie van schijnheiligheid in uiterlijkheden en daar niet mee corresponderend gedrag eens moeten benoemen. Dat mis ik dan eigenlijk. En dat is denk ik wel een van de voornaamste redenen waarom mensen kwaad spreken over de god die Gergemmers zeggen te dienen…

 25. Wij zouden zeggen: breng dat niet in de media! Zet dat niet in de lokale krant.

  Wat?

  Dat verbondskinderen van Jakob, dat mensen van de Gereformeerde Gemeenten zullen omkomen. Waarom zouden de ongelovige mensen van de wereld, waarom zouden de ongelovigen van [uw woonplaats] de naam van de Heere lasteren?

  Eigenlijk zegt deze dominee dat mensen in de wereld god zullen lasteren vanwege het oordeel dat over de gergemmers in de toekomst zal worden geveld. Waarmee het een verkapte dreiging is je te voegen in de leer en voorschriften van de kerk. Daar heb ik dan wel weer wat moeite mee.

 26. Ds. C. Harinck:

  Jongelui, denken wij er dikwijls ook niet zo over? Wij denken dat het allemaal wel te combineren valt: tot zaterdagnacht laat in de kroeg zitten en ‘s zondags weer netjes in de kerk psalmen zingen en je gebeden doen.

  De profeet Amos hekelt die dubbelhartigheid en kondigt Gods oordeel aan over dergelijke zonden!

  Wat mij een beetje tegenstaat, is die vereenzelviging tussen de tempel in het OT-Israel (met de nadruk dat er maar 1 echte tempel kon zijn) en hun eigen kerk en tradities. Boete doen komt dan al erg snel neer op bevestiging van je eigen positie: beken u tot de heiligheid van onze kerk en onze nadruk op hoe je god moet dienen. Wat daarin precies het verschil is met de katholieke kerk (met name t.a.v. de claim over de ene goede kerk), is me niet duidelijk. Zou het niet goed zijn daar ook eens boete over te doen? 😉

 27. @shin:

  de dame die dat artikel schreef is een vriendin van me, maar ik kan me niet meer herinneren wat de vraag van het artikel was? Dus hoe is ‘wat’ afgelopen?

 28. @Wilfred

  Eigenlijk zegt deze dominee dat mensen in de wereld god zullen lasteren vanwege het oordeel dat over de gergemmers in de toekomst zal worden geveld. Waarmee het een verkapte dreiging is je te voegen in de leer en voorschriften van de kerk. Daar heb ik dan wel weer wat moeite mee.

  nou, dat is jouw interpretatie denk ik.
  zelf had ik dat er niet uit opgemaakt en ik vind het ook niet de toon van de preek. Het is juist een oproep om niet de leer en de voorschriften van de kerk op de eerste plaats te stellen, maar om te doen wat God van ons vraagt. En daarmee legt hij m.i. juist de vinger op die schijnheiligheid.

  Wat mij betreft zou hij, als hij er de moed voor heeft, de inconsistentie van schijnheiligheid in uiterlijkheden en daar niet mee corresponderend gedrag eens moeten benoemen. Dat mis ik dan eigenlijk.

  en dit dan?

  U komt naar de tempel, Mijn huis – zegt God – u komt naar de kerk.
  U kijkt naar rechts en u minacht uw broeder. Dat is moord.
  U kijkt naar links en laat het oog van uw begeerte vallen op uw zuster. Dat is overspel.
  U praat over hen, roddelen, kletsen, oordelen en veroordelen. Dat is een vals getuigenis spreken.
  U onthoudt Mij – zegt God – uw offer in de collecte, u onthoudt Mij waar Ik recht op heb. Dat is diefstal.
  U dient in uw hart en uw leven een godsbeeld dat u zelf gemaakt hebt. Misschien wel alleen voor de zondag. Het doordeweekse staat er los van. En dat alles onder het mom van rechtzinnigheid en vroomheid.
  Gemeente, dat is tempelprostitutie van de eenentwintigste eeuw!
  Toen, in de tempel. Nu, in de kerk!

  Het heilige van Gods huis vermengen met de zonde van je hart.

  Dat doet weer een beetje denken aan de Farizeen, die de heiligheid van de tempel uitbreidden naar het huis van de gewone man. Als je dat beperkt tot consistentie in ethisch gedrag (doe in je leven door de week waar je je op zondag achter schaart), vind ik het prima

  Maar volgens mij is dat ook wat hij probeert te zeggen: je kunt niet op zondag braaf in de kerk zitten en doordeweeeks er maar op los leven.
  De ‘heiligheid’ van Gods huis, daarmee bedoelt hij volgens mij niet zozeer het gebouw op zich, maar de dingen die er gebeuren. Je gaat naar Gods huis om hem te eren, maar wat heeft dat voor zin als je dat alleen maar daar doet?? Als het zich niet doortrekt in je manier van leven, in je huis, in je gezin, in de maatschappij?
  Dat is nou juist waar God een afschuw van heeft, volgens Micha en volgens mij is dat ook wat die dominee wil zeggen.

  Ik krijg de indruk dat jouw interpretatie van zijn woorden gekleurd is door het beeld van de GerGem dat jij hebt. Waardoor je niet goed kunt ‘horen’ wat die dominee nu werkelijk zegt.
  Ik ben het met je eens dat er veel schijnheiligheid is in dit soort kerken. Ik heb daar een gruwelijke hekel aan! Maar ik lees niet terug in deze preek dat het hier om de leer van de kerk zou gaan, laat staan dat er verkapte dreigingen in staan. Het komt op mij juist over als een eerlijke en oprechte poging om dat aan de kaak te stellen en daarover schuld te belijden. “Hou maar op met naar anderen te wijzen en jezelf boven hen te stellen omdat wij in de ware kerk zouden zitten”, lijkt hij te zeggen.

 29. sorry, te vroeg gepost, er moest nog wat achteraan:

  “Hou maar op met naar anderen te wijzen en jezelf boven hen te stellen omdat wij in de ware kerk zouden zitten”, lijkt hij te zeggen. “Kijk eerst maar eens in je eigen hart, want je bent geen haar beter dan de anderen”
  Ergens haalt hij het aan, heb nu even geen tijd om het op te zoeken maar hij legt een link tussen de woorden van Micha en de gemeenteleden: ‘Wij hebben God in ons midden’, m.a.w. ‘wij zitten wel goed’. Maar zo werkt het dus niet!

 30. Er gaat een geheel nieuwe wereld voor me open.
  Ik zag ergens een een psalmcitaat: “We hebben goddelooslijk gehandeld…”.
  Daar waar ik eens het licht mocht zien, wordt het op zulke momenten toch tamelijk donker en zwart/wit….
  Die GerGemmers leven in een geheel andere wereld.
  Misschien is dat ook precies wat ze willen en nastreven.

 31. @ruub

  Ik heb hem ook gezien, inderdaad een mooie docu over de zoektocht van Hans, maar wel een tikkeltje vermoeiend door de manier hoe hij er mee omgaat en het soms wat amateuristische camerawerk. Ook voor buitenstaanders geeft het een aardig beeld hoe het is om op te groeien in een omgeving, die door hen vaak (terecht) wordt afgedaan als een omgeving van rare ‘christengekkies’. Maar een bespreking hiervan past wellicht beter in een ander draadje.

 32. @shin
  Mijn versie is onderweg. Ik ben benieuwd of hij door de censuur van de redactie komt 😉

 33. @Rinus: Het kan best zijn dat ik het teveel met een gekleurde bril lees. Dat sluit ik niet uit.

  maar om te doen wat God van ons vraagt.

  Denk je dat de goede dominee niet een idee heeft wat dat dan inhoudt? Het onderscheidende punt van de Gergem is toch o.a. die nadruk op wereldongelijkvormigheid? Als die brief is voorgelezen en nadien gepreekt wordt, wordt het wel in die context geplaatst. Ik ben het met je eens dat de dominee in kwestie het niet nadrukkelijk benoemt. Maar als je ergens bekend mee bent, weet je ook zonder nadrukkelijke verwoording wel wat bepaalde zinnetjes inhouden. En “wat God van ons vraagt” is zeker niet oningevuld binnen de Gergem. En bij een woord als ‘heiligheid’ wordt in de eerste plaats gedacht in termen zoals die ook in die brief aan de orde komen.

  En daarmee legt hij m.i. juist de vinger op die schijnheiligheid.

  Maar volgens mij is dat ook wat hij probeert te zeggen: je kunt niet op zondag braaf in de kerk zitten en doordeweeeks er maar op los leven.

  Het gaat me niet om die vorm van schijnheiligheid. Benoem ook eens de schijnheiligheid van nadruk op het uiterlijke in combinatie met onwenselijk gedrag. Geen TV hebben, maar wel je medemensen bestelen door te weinig belasting te betalen. Om maar eens een voorbeeld te noemen. Dan voldoe je aan wat voor anderen zichtbaar is mooi aan de norm, maar ondertussen wordt de kat in het donker geknepen. Misschien moet je dan ook gewoon eens eerlijk zeggen (belijden) dat je als kerk teveel nadruk legt op die uiterlijkheden, waardoor wat werkelijk belangrijk is uit het vizier verdwijnt (a la Mat. 23).

  Ik vind het aan de ene kant goed dat hij zegt dat ze niet naar anderen moeten wijzen, maar aan de andere kant wordt er geen schuld beleden voor iets dat ze (gemeenschappelijk) als Gergem fout doen. Waarmee het weer verwordt tot een ‘stel uw hart op uw eigen wegen’. Die preek kan hij elke zondag houden, ik zie de toegevoegde waarde in dit verband niet zo goed.

  laat staan dat er verkapte dreigingen in staan.

  Nee, dat is waar. Het is een onverkapte dreiging. Je moet het goede niet doen omdat het goed is, maar omdat je anders geoordeeld zult worden door god. Denk maar niet dat jij er mee weg zult komen! Dat is dan misschien weer iets waar jij overheen leest, omdat je dat gewend bent 😉

  Zo hebben we allen onze leesblindheid.

 34. @Wilfred

  Als die brief is voorgelezen en nadien gepreekt wordt, wordt het wel in die context geplaatst. Ik ben het met je eens dat de dominee in kwestie het niet nadrukkelijk benoemt. Maar als je ergens bekend mee bent, weet je ook zonder nadrukkelijke verwoording wel wat bepaalde zinnetjes inhouden.

  Dat is dan misschien weer iets waar jij overheen leest, omdat je dat gewend bent 😉

  Nope, dat is absoluut niet iets wat ik gewend ben! Er wordt bij mij in de kerk niet op die manier gedacht en gepreekt.

  Zo hebben we allen onze leesblindheid.

  Ik heb deze preek zonder enig vooroordeel proberen te lezen en ik heb hem zeker niet gelezen met de GerGem-bril op, of met de GerGem-gewoonten in mijn achterhoofd.
  Waarschijnlijk is dat de reden dat ik er niet in lees wat jij erin leest.
  Als ik dit als objectieve buitenstaander lees (ik heb totaal niets met de GerGem of de manier waarop daar gepreekt of gedacht wordt), dan haal ik daar geen onverkapte dreiging uit. Je kunt ook het goede doen vanuit liefde tot God en je naaste. God wil je hart, niet je uiterlijk vertoon. Dat is wat ik erin lees. Maar wellicht ben ik te naïef dan….

  Misschien moet je dan ook gewoon eens eerlijk zeggen (belijden) dat je als kerk teveel nadruk legt op die uiterlijkheden, waardoor wat werkelijk belangrijk is uit het vizier verdwijnt

  Yep, ben ik helemaal met je eens.

  Ik vind het aan de ene kant goed dat hij zegt dat ze niet naar anderen moeten wijzen, maar aan de andere kant wordt er geen schuld beleden voor iets dat ze (gemeenschappelijk) als Gergem fout doen

  Ja, dat zou inderdaad mooi zijn.
  Maar dat was niet helemaal de doelstelling in dit geval volgens mij:

  Afgelopen zondag hielden de Gereformeerde Gemeenten een dag van boete en verootmoediging, in de hoop dat christenen hierdoor zullen stilstaan bij zowel de manier waarop zij in het leven staan als de secularisatie van Nederland

  Zelfinzicht is de eerste stap in de goede richting. Als je al niet voor jezelf overtuigd bent van je fouten, laat staan dat je dan de fouten van je kerkgemeenschap onder ogen kunt zien. Maar wellicht is dat de volgende stap?

  Positief blijven! 🙂

 35. @Rinus:

  Als ik dit als objectieve buitenstaander lees (ik heb totaal niets met de GerGem of de manier waarop daar gepreekt of gedacht wordt), dan haal ik daar geen onverkapte dreiging uit.

  Misschien ben ik nog wel een objectievere buitenstaander, want ik heb uberhaupt niks met een oordeel van god. 😉

  Wat betreft het doel van de brief: uit de brief zelf haal ik dit:

  Door onze persoonlijke en ambtelijke zonden wordt de krachtige werking van Gods Geest tegengestaan. Laten we ons deze dag in boete en berouw met vasten verootmoedigen en God smeken om uit vrije goedheid Zijn Geest te zenden in onze dorre doodsbeenderen en nieuw leven te wekken in ons en in onze kinderen, opdat Hij Zijn kandelaar niet van ons wegneme.

  Dan had ik wel verwacht dat ze ook wat van die ambtelijke zonden zouden benoemen. Maar ja, zoals je zegt, wie weet komt dat nog een keer.

 36. Ik vind het in ieder geval een stap in de goede richting!

  Heb trouwens daarnet die documentaire bekeken van een onzichtbare vriend, die is me uit het hart gegrepen! (maar da’s hier off-topic volgens mij).

 37. @rinusincongnito

  Heb trouwens daarnet die documentaire bekeken van een onzichtbare vriend, die is me uit het hart gegrepen!

  Je hebt het niet van mij hoor, maar misschien is het interessant om dinsdag nog weer eens lang te komen…

 38. @bramvandijk

  zei je iets? 😉
  misschien kom ik dinsdag anders nog een keertje kijken…

 39. @shin

  Ik ga naar de bruiloft dus zal mijn oor te luister leggen 🙂

Reacties zijn gesloten.